Anna-Maja Henriksson

Är regeringen överens med Immonen?

När Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini efter tre dygns tystnad igår tog bladet från munnen, förblev det ändå oklart om han tar avstånd från innehållet i Immonens skriverier eller inte. Det som mest tycktes bekymra Soini var hans partis rykte. Svenska riksdagsgruppen efterlyser nu klarspråk av Soini – vi vill veta om han som Finlands utrikesminister tar avstånd från innehållet i Immonens budskap eller inte. Vi kräver ett klargörande på denna väsentliga punkt, säger Henriksson.

Om hela landet såg ut som Österbotten...

- Landet befinner sig just nu i en djup ekonomisk svacka. Tillväxten är svag och utmaningarna för att få landets ekonomi i balans stora. För att svänga skutan Finland på rätt köl behövs hela landets insats. Det handlar om att skapa nya jobb, att kunna stärka förutsättningarna för våra företag att växa och utvecklas samt internationaliseras, att göra arbetsmarknaden mer flexibel.

Arbetet med nationalspråksstrategin bör fortsätta

− Mellanrapporten är en viktig etapp. Den visar att arbetet med nationalspråksstrategin har gett resultat, samtidigt som mycket ännu kvarstår att göra, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Justitieminister Henriksson hoppas att den kommande regeringen aktivt kommer att fortsätta arbetet med nationalspråksstrategin. − Det är bra att komma ihåg att nationalspråksstrategin fick sitt startskott då man på bred front inom Folktinget tillsammans med president Martti Ahtisaari jobbade fram den så kallade Ahtisaari-rapporten.

Arbetet mot diskriminering måste fortsätta

- Diskriminering måste förebyggas på alla nivåer i samhället. Den nya diskrimineringslagen ger ett bredare skydd mot diskriminering än den tidigare lagstiftningen. Diskriminering kan dock inte undanröjas enbart genom reglering. För att arbetet mot diskriminering ska leda till resultat behövs det också konkreta åtgärder och en attitydförändring i vårt samhälle. Därför önskar jag att också den nya regeringen inser vikten av dessa frågor och fortsätter det aktiva arbetet mot diskriminering, säger justitieminister Henriksson.

Skolhemsverksamheten på svenska måste tryggas

- Lagmansgården är det enda svenskspråkiga skolhemmet i landet och där har man en lång erfarenhet av arbete med ungdomar som behöver speciellt mycket insatser för att hitta vägen framåt i livet. Vi kommer inte ifrån att vi också i framtiden behöver skolhemsverksamhet fastän målsättningen att satsa på förebyggande arbete för att hindra utslagning och marginalisering är riktig, säger Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson