Anna-Maja Henriksson

EU behöver gå stärkt ur krisen!

Europaparlamentet enades om en resolution som poängterar vikten av att processen nu snabbt går vidare. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade frågan i Bryssel idag.

- Storbritanniens folk uttryckte i torsdagens folkomröstning en vilja att lämna den Europeiska Unionen. Det är ett beslut vi verkligen beklagar. Nu måste vi blicka framåt och hitta en så bra lösning som möjligt för alla inblandade parter, säger Henriksson.

"Soini talar med kluven tunga"

Å ena sidan förde utrikesminister Soini på sitt partifullmäktige nyligen fram att EU är ett stort problem och att en folkomröstning i Finland om EU och euron är en god idé. Å andra sidan konstaterade han i Washington i maj att Britternas utgång ur EU vore en fullständig katastrof och att ett enat EU vore bättre också för Finland. Britterna folkomröstar om sitt medlemskap i dag.

Regeringen är blind för potentialen i arbetshälsan

En av rapportens ledande principer är sunt ledarskap.

- Regeringen har varit så blind av sitt eget roende och hopande med arbetsmarknadsförhandlingarna, vårdreformen, beslut som först fattas och sedan dras tillbaka och diverse ministerbyten, att man inte ser de enorma möjligheter som till exempel finns i satsningar på välmående i arbetet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson är SFP:s nya ordförande

Henriksson vann över sina medkandidater Ida Schauman och Anders Adlercreutz med 133 röster av 254.

I sitt tal tackade Henriksson sina medkandidater för en saklig kampanj samt lyfte fram vikten av en konstruktiv oppositionspolitik. Henriksson gladde sig också åt att partiet nu slagit ett till slag för jämställdheten genom att välja sin första kvinnliga partiordförande.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla som under våren har stött mig och speciellt till min familj. Det känns otroligt fint att få detta förtroende. Vi spräckte glastaket!

Närståendevårdarna behöver en rättvis ersättning

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att skapa ett rättvist ersättningssystem för närståendevårdarna.

– Närståendevårdarna gör en otroligt viktig insats i samhället. De tar hand om sina nära och kära som annars inte skulle klara av vardagen där hemma. Ofta är det den ena av makarna som vårdar den andra som är i sämre skick. Tyvärr varierar kriterierna för närståendevårdarnas ersättning märkbart mellan kommunerna. Det är inte rättvist, säger Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson