Anna-Maja Henriksson

Svenska riksdagsgruppen: Alla asylsökande ska få ID-kort

Riksdagsgruppen besökte asylmottagningen i Evitskog i Kyrkslätt på tisdagen.

- I samtalen här kommer det åter fram hur många praktiska hinder det finns som hindrar de asylsökande att ta emot arbete. Det är inte bara långa väntetider. Det är också ytterst svårt att öppna ett bankkonto som ju är en förutsättning för att kunna betala ut lön för ett jobb, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson: Soinis vaga linje förvånar

Soini fortsatte på måndagen att ifrågasätta EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkningar i rättsstaten och mediernas frihet.

Soini kritiserar kommissionen för att enbart tillspetsa situationen genom att tillgripa sitt tyngsta vapen. Kommissionen har startat en utredning om rättstatsläget i Polen. Henriksson framhåller att EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter.

Henriksson: folket har rätt till kvalitet i lagberedningsarbetet

Henriksson uttalade sig i riksdagen på tisdagen under interpellationsdebatten om öppenheten och korrektheten i finansministeriets lagberedning.

– Frågan handlar inte enbart om en felsägning inför plenum, utan om hur hela beredningsprocessen har gått till. Varje tjänsteman och enskild minister samt i slutändan hela regeringen, måste ta till sig av den kritik som nu framförts och ha beredskap att ändra sina arbetsmetoder så att de lagförslag som härefter kommer till riksdagen uppfyller kraven på god lagberedning.

Privata aktörer kan trygga svensk service

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) säger i Vasabladets och ÖT:s webbupplaga att hon är besviken på att SFP inte ser privata aktörer som ett hot mot svenskan i vården. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson säger för sin del att privata aktörer behövs som ett komplement till den offentliga vården. Det offentliga har huvudansvar för att vården fungerar, men privata aktörer behövs på ställen där den offentliga vården inte klarar av att erbjuda alternativ på svenska.

SFP erbjuder egna lösningar

Vänsterförbundet har initierat en interpellation om regeringens sysselsättningspolitik.

– Vi anser att Vänsterförbundets frågeställningar är bra, men vår grupp har en annorlunda syn på hur vi ska förbättra sysselsättningen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon understryker att sysselsättningen var ett centralt tema då Svenska riksdagsgruppen presenterade sin alternativa budget på onsdagen.

För SFP är en förbättrad arbetsförmedling en konkret åtgärd som det inte finns någon orsak att bromsa.

Vad säger Sannfinländarna nu?

– Det finns inga undersökningar som visar på att ett förlossningssjukhus med tusen födslar skulle vara en mer patientsäker inrättning än till exempel ett sjukhus med 800 födslar. Inte heller de experter som social- och hälsovårdsutskottet hört har kunnat framföra bevis på detta, säger Henriksson.

Riksdagen debatterade på torsdagen medborgarinitiativet om en ändring av jourförordningen som berör förlossningsverksamheten. Henriksson är besviken på att det verkar finnas en enighet bland många partier om att slakta jourande sjukhus och förlossningsenheter i hela landet.

Bra att regeringen backar

- Det är bra att regeringen backar och lyssnar på oppositionen. Det säger Anna-Maja Henriksson (SFP) efter att det i dag blev klart att regeringen backar från sitt beslut att skära ned på pensionärernas bostadsbidrag. Svenska riksdagsgruppen har ansett att nedskärningen på 65 miljoner är orimlig och att den slår hårt mot personer med små pensioner. Gruppen har i sin alternativa budget krävt att nedskärningen återtas. Social- och hälsovårdminister Hanna Mäntylä (Sannf) bekräftade på måndagen i Helsingin Sanomat att bostadsbidraget hålls oförändrat.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson