Anna-Maja Henriksson

Nej till fler beskattningsnivåer!

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

Vägkarta för nationalspråksstrategin behövs

− Främjandet av båda nationalspråken är en kontinuerlig process. Nationalspråksstrategins långsiktiga målsättningar behöver därför en fortsatt handlingsplan, eller en vägkarta om vi vill kalla det så. Arbetet med nationalspråksstrategin har inte enbart åtgärdat brister, utan även uppdagat brister, när det gäller tillämpningen av språklagen, säger Anna-Maja Henriksson.

Sexköpslagen en seger i kampen mot människohandel

Enligt lagändringen ska det i fortsättningen vara straffbart att köpa sexuella tjänster av offer för koppleri eller människohandel också när gärningen begås av oaktsamhet, det vill säga då köparen borde inse att han har att göra med ett offer för människohandel eller koppleri. − Skärpningen av sexköpslagen är en arbetsseger i kampen mot människohandel. Trots att denna regering inte gick in för ett totalförbud, är jag ändå nöjd med denna lagändring i detta skede. I och med den kommer Finlands dragningskraft som destination för människohandel att minska.

Anna-Maja Henriksson: Rajamäki uppvisar total avsaknad av medmänsklighet

Lagförslaget hinner inte behandlas av riksdagen eftersom riksdagsledamot Kari Rajamäki (SDP) med understöd av Sannfinländska riksdagsledamöter lyckades bordlägga ärendets behandling igår.

- Rajamäkis agerande är ett tecken på total avsaknad av medmänsklighet. Propositionen skulle ha förbättrat papperslösa personers svåra situation. Särskilt skulle detta ha gällt barn och gravida kvinnor. Det är ofattbart att en erfaren riksdagsledamot ur ett regeringsparti, som dessutom själv tidigare varit minister, agerar såhär, säger minister Henriksson.

Kampen lönade sig

Vår kamp för Borgå bb gav önskat resultat, säger Svenska folkpartiets vice ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

- Redan i ett tidigt skede insåg vi att jourförordningen kommer att ha ödesdigra konsekvenser för många mindre sjukhusenheter. Det sade vi redan då, och har i beslutsprocessens alla steg varit konsekventa eftersom SFP inte tror att centralisering till stora enheter automatiskt alltid är ett bättre alternativ, konstaterar Henriksson.

ILO-ratificeringen tog stort steg framåt

Sametinget godkände idag förhandlingsresultatet med resultatet 14-4.

- I och med att Sametinget idag godkände förhandlingsresultatet tog ratificeringen ett avgörande steg framåt. Jag är mycket glad att vi har kommit så här långt och att vi nu har en verklig möjlighet att slutföra en process som räckt i årtionden, konstaterar en nöjd Henriksson.

- Nu är det upp till regeringen att slutföra arbete med ratificeringen. Mitt mål är att regeringen för en proposition om ILO 169 till riksdagen under november, konstaterar minister Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson