Anna-Maja Henriksson

Närståendevårdarna behöver en rättvis ersättning

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att skapa ett rättvist ersättningssystem för närståendevårdarna.

– Närståendevårdarna gör en otroligt viktig insats i samhället. De tar hand om sina nära och kära som annars inte skulle klara av vardagen där hemma. Ofta är det den ena av makarna som vårdar den andra som är i sämre skick. Tyvärr varierar kriterierna för närståendevårdarnas ersättning märkbart mellan kommunerna. Det är inte rättvist, säger Henriksson.

Jourreformen är en katastrof

- Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig dygnet runt jour. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden, säger Svenska riksdagsgruppen ordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen presenterade idag sitt utkast till en reform av sjukhusens och hälsocentralernas jourverksamhet. Full dygnet jour föreslås framöver koncentreras till endast 12 sjukhus.

Henriksson kräver konkreta åtgärder

– Sysselsättningsläget är regeringens och hela Finlands främsta utmaning. De åtgärder regeringen redan har föreslagit är en helt god början, men det står klart redan nu att de trots allt är otillräckliga. Det behövs ett bredare urval av åtgärder som faktiskt hjälper arbetslösa finländare att få ett jobb, säger Henriksson.

I Svenska riksdagsgruppens skuggbudget finns flera förslag för att förbättra sysselsättningen: en ändring av den inkomstrelaterade ersättningen mot en mer sporrande modell samt möjligheten att konkurrensutsätta arbetsförmedlingstjänster, till exempel.

Bevara de tvåspråkiga tingsrätterna!

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Thomas Blomqvist träffade i dag justitieminister Jari Lindström. Blomqvist och Henriksson krävde under mötet att bland annat Borgå och Raseborg och sammanträdesplatsen i Jakobstad bevaras i den föreslagna tingsrättsreformen. Nästan hälften av de tingsrätter som föreslås stängas är tvåspråkiga.

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kom och träffa dem under något av följande tillfällen:

Torsdag 12.5 kl. 18
Karis, auditoriet på Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3.

Söndag 22.5 kl. 17
Närpes, Hotell Red&Green, Närpesvägen 16 C.

Måndag 23.5 kl. 17
Vasa, Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25.

Torsdag 26.5 kl. 18
Helsingfors, Hankens Stora Auditoriet, Arkadiagatan 22.

Tisdag 31.5 kl. 18
Borgå, Fredrikasalen på Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16.

Flyttvågen till Sverige oroar Henriksson

– Vi måste få en starkare framtidstro och en positivare grundton i vårt samhälle. Hon är bekymrad för att flyttvågen gör att särskilt många nyutexaminerade österbottningar flyttar till Sverige där de har lättare att hitta jobb. – Visst är det bra att få erfarenheter av att jobba i Sverige och i andra länder, men vår utmaning blir att få dem efter en tid att flytta hem igen. Då får attitydklimatet i Finland inte vara sådant att det utgör ett hinder, säger Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson