Anna-Maja Henriksson

Rättsväsendet kan dra en lättnadens suck

Finansministeriet ville i sitt ursprungliga budgetförslag skära ytterligare 8,6 miljoner euro från justitieministeriets redan trängda budget. Av dessa 8,6 miljoner skulle 6,3 miljoner euro ha tagits från domstolarna, åklagarna och Brottspåföljdsverket. Finansministeriets ursprungliga förslag hade inneburit betydande nedskärningar vad gäller domstolspersonal och domare, samt åklagare med den påföljden att domstolsprocesserna skulle bli allt längre och rättsskyddet försvagas.

"Hur mycket makt ska Museiverket ha?"

Enligt SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson finns det tydliga tecken på att makten har förskjutits från de folkvalda fullmäktigeförsamlingarna till Museiverket. Det senaste exemplet kommer från Jakobstad, där stadsplanen kring torget varit föremål för diskussion i över två år. Ett enigt stadsfullmäktige vill utveckla centrum och skapa arbetsplatser, men Museiverkets syn på planläggningen kan komma att riskera hela projektet.

Haglund och Henriksson fortsätter som ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen har i dag vid sitt gemensamma möte enhälligt godkänt partiets och gruppens medverkan i regeringen Stubb.

- Inom SFP vill vi fortsätta arbetet för att få in Finland på rätt kurs. Den skuldsättningsspiral vi hamnat in i måste brytas och därför behövs SFP:s sunda ekonomiska politik i regeringen, konstaterar partiordförande Carl Haglund. SFP och Svenska riksdagsgruppen beslöt enhälligt att föreslå Carl Haglund fortsätter som försvarsminister och Anna-Maja Henriksson som justitieminister.

Henriksson vill gå vidare med bestämmelser gällande moderskap

 Justitieministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet berett ett förslag till en ny lag om faderskap. I samband med detta har man utrett möjligheten att i faderskapslagen även föreskriva om frågor som hänför sig till bestämmande av moderskap. Inom regeringen råder det olika uppfattningar ifall man enligt regeringsprogrammet också borde ta in bestämmelser om moderskap i lagstiftingen. Justitieminister Anna-Maja Henriksson ser ändå det som ytterst viktigt att fortsätta beredningen av bestämmelserna gällande moderskap.

Henriksson ställer upp i riksdagsvalet

− Jag har från flera olika håll blivit tillfrågad om jag tänker ställa upp i nästa val. Därför vill jag redan i detta skede meddela att jag ställer upp för omval i riksdagsvalet 2015, säger Henriksson.

− Jag har ett stort samhällsengagemang och ser fram emot att kunna fortsätta som riksdagsledamot. Jag tror också att det är viktigt med erfarenhet och bred kunskap inom politiken. Frågan om svenskans framtid i Finland kräver ständig bevakning, avslutar Henriksson.

Anna-Maja Henriksson är justitieminister och SFP:s vice ordförande. Hon är riksdagsledamot sedan 2007.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson