Anna-Maja Henriksson

"Regeringen hinner ännu ändra sin politik"

Svenska riksdagsgruppen är första undertecknare av interpellationen, som backas upp av samtliga oppositionspartier: De gröna, SDP, Vänsterförbundet och KD.
I interpellationen frågar partierna huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i högskoleutbildningen.

Regeringen avvecklar systematiskt de svenska strukturerna

Svenska riksdagsgruppen har idag inlämnat ett skriftligt spörsmål om tingsrättsreformen, där man bland annat frågar huruvida regeringen bedömt konsekvenserna som reformen har på den svenskspråkiga servicen. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström presenterade 11.2.2016 sitt beslut om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Bland annat tingsrätterna i Borgå, Raseborg och Karleby samt kansliet i Sodankylä läggs ner. Av de separata samlingsplatserna dras bl.a. Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad in.

Svenska riksdagsgruppen: Alla asylsökande ska få ID-kort

Riksdagsgruppen besökte asylmottagningen i Evitskog i Kyrkslätt på tisdagen.

- I samtalen här kommer det åter fram hur många praktiska hinder det finns som hindrar de asylsökande att ta emot arbete. Det är inte bara långa väntetider. Det är också ytterst svårt att öppna ett bankkonto som ju är en förutsättning för att kunna betala ut lön för ett jobb, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson: Soinis vaga linje förvånar

Soini fortsatte på måndagen att ifrågasätta EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkningar i rättsstaten och mediernas frihet.

Soini kritiserar kommissionen för att enbart tillspetsa situationen genom att tillgripa sitt tyngsta vapen. Kommissionen har startat en utredning om rättstatsläget i Polen. Henriksson framhåller att EU:s medlemsstater har förbundit sig till gemensamma värderingar och skyldigheter.

Henriksson: folket har rätt till kvalitet i lagberedningsarbetet

Henriksson uttalade sig i riksdagen på tisdagen under interpellationsdebatten om öppenheten och korrektheten i finansministeriets lagberedning.

– Frågan handlar inte enbart om en felsägning inför plenum, utan om hur hela beredningsprocessen har gått till. Varje tjänsteman och enskild minister samt i slutändan hela regeringen, måste ta till sig av den kritik som nu framförts och ha beredskap att ändra sina arbetsmetoder så att de lagförslag som härefter kommer till riksdagen uppfyller kraven på god lagberedning.

Privata aktörer kan trygga svensk service

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) säger i Vasabladets och ÖT:s webbupplaga att hon är besviken på att SFP inte ser privata aktörer som ett hot mot svenskan i vården. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson säger för sin del att privata aktörer behövs som ett komplement till den offentliga vården. Det offentliga har huvudansvar för att vården fungerar, men privata aktörer behövs på ställen där den offentliga vården inte klarar av att erbjuda alternativ på svenska.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson