Anders Adlercreutz

Nollenergihus är inte motiverade i Finland

Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

- Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller beredningen däremot på att glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte enbart utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast så kan vi se den totala miljöbelastningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Regeringen måste ta sitt ansvar för kollektivtrafiken

En månad efter att Y-tåget dragits in och IC-tågens hållplatser ändrats kan vi med facit på hand säga att den bestörtning som indragningarna väckte bland nylänningarna var befogad.

– De var inte enbart farhågor, nu vet vi att det handlade om fakta. Människor flyttar bort och säger upp sig från sina arbetsplatser. Skolelever väntar i timtal före och efter skolan och måste till och med i vissa fall övernatta på skolorten. Vardagen för många barnfamiljer har blivit ohållbar, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Vi har inte råd att skapa nya flitfällor

Regeringen föreslår betydande höjningar i dagvårdsavgifterna. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz påpekar att beslutet på längre sikt försvårar Finlands sysselsättningsutmaningar ytterligare.

- Ett stort problem för den finländska ekonomin är den låga sysselsättningsgraden i alla åldersklasser. Betydligt lägre än i vårt grannland Sverige, till exempel. Skillnaden mellan länderna är störst bland kvinnor i åldern 30-40 år, där upp till 20 procentenheter fler är sysselsatta i Sverige. Det är problemet vi borde komma åt, säger Adlercreutz.

Anders Adlercreutz vill leda SFP

- Jag ställer upp eftersom jag ser att partiet behöver en ledare med vision, kreativitet och en bred professionell kompetens, säger Adlercreutz.

- Att vi inte har lyckats bryta Finlands negativa spiral beror inte på att vi inte skulle ha förutsättningarna, utan på ett bristande förtroende, ett optimismunderskott. Finland behöver vision, vilja och framtidstro.

Asylsökande ska kunna jobba direkt

För närvarande måste asylsökande med bestyrkt identitet vänta i tre månader innan de kan arbeta, medan asylsökande utan identitetshandlingar måste vänta i sex månader.

- Tusentals asylsökande är idag tvungna att passivt vänta på ett beslut om uppehållstillstånd utan möjlighet till sysselsättning. Samtidigt är viljan att arbeta och integreras uppenbar. Här borde vi ta modell efter Sverige, där man kan börja arbeta direkt efter ankomst tack vare ett specialtillstånd, säger Adlercreutz.

ESBO: SFP i Stor-Alberga ordnar diskussionskväll

SFP i Stor-Alberga ordnar diskussionskväll med tyngdpunkt på trafikfrågor, skolan samt invandringsfrågan onsdagen den 27 januari klockan 18.00 på Thorstorp (Gamla Landsvägen 12).

Riksdagsman Anders Adlercreutz inleder med aktuella politiska frågor. Dessutom medverkar Esbo stads flyktingkoordinator Teemu Haapalehto samt Stig Kankkonen och Katarina Hellsten-Palomäki från SFP fullmäktigegruppen i Esbo.

Kom med och diskutera, fråga eller bara lyssna.

Kaffeservering.

 

Pages

Subscribe to RSS - Anders Adlercreutz