Anders Adlercreutz

Adlercreutz: Tack minister Soini för att ni stöder miljön!

- Jag gläder mig över att minister Soini nu tydligt tar ställning mot Trump-administrationens absurda syn på miljö- och klimatpolitik och står på sig när det gäller vår planets och den arktiska naturens framtid. Också många amerikanska storföretag inser att klockan inte kan vridas tillbaka och vägrar foga sig till de linjedragningar USAs ledning försökt införa - de är helt enkelt rädda för sin konkurrenskraft. Låt oss hoppas att det inverkar på Trump-administrationens politik, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Valfriheten borde först testas lokalt

Det förslag om valfrihet som regeringen nu presenterat innehåller dock för många osäkerhetsfaktorer och risker för att det skulle få gå vidare, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

- Regeringen har inte tagit till sig den kritik som sakkunniga riktat mot propositionen, utan går vidare med reformen som ett ångvält. Innan vi tar i bruk en reform så omfattande som denna borde det först göras lokala försök i några mindre landskap. Av försöken kan vi lära oss vad som fungerar eller inte gör det, förbättra modellen och sedan gå vidare, säger Adlercreutz.

Adlercreutz ställer upp för omval

- För den som trodde att denna regering hade en klar plan, en klar vision för framtiden, var halvtidsrian en stor besvikelse. Den visade också med stor tydlighet varför ett starkt SFP är viktigt. Där vi är på den politiska kartan finns ett stort tomrum. Finland behöver ett parti som SFP, ett parti som tror på marknadsekonomi och liberala värderingar. Som tror på jämlikhet och på det, att Finland inte vinner på att definiera sig så snävt som möjligt, säger Adlercreutz.

Kommunalvalet var på många sätt en framgång för SFP.

Tvinga inte ut kommunerna på svag is

- Landskapen kommer att hyra fastigheterna för de första tre åren. Vad som händer efter det är oklart. De bästa fastigheterna hyrs även i fortsättningen, men fastigheter i dåligt skick eller på icke-ändamålsenliga tomter intresserar knappast landskapet. Lånen blir kvar hos kommunerna, och i värsta fall får de också en problemfastighet på halsen. Vad gör man med en hälsocentral som ingen vill hyra, frågar riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Bygg sunt, inte billigt!

Det här är ingen engångsföreteelse – i många kommuner har vi problem med både skolor och daghem.

- En byggnads livscykel är en lång kedja händelser, där något så enkelt som bristande kommunikation kan leda till problem. Kommunerna behöver också bättre kunnande på upphandlingssidan. Man skall våga använda kvalitetsmätare både när man upphandlar planerare och byggare. Att välja ett annat alternativ än det billigaste skall inte ses som en risk, för det är ju just tvärtom, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

VICHTIS | SFP i Vichtis-Högfors

Yhteistyötä – Samarbete över språk- och kommungränser.

Lördagen den 1 april kl.9-12

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt (kl.10-11), kommunalvalskandidat Björn Heir från Lojo, kommunfullmäktigeledamot Mika Valli från Nurmijärvi, kommunfullmäktigeledamot Nina af Hällström från Esbo och kommunalvalskandidat Heidi Virtanen från Vichtis träffas på Nummela torg. Välkomna med!

Nähdään – Vi ses!

KYRKSLÄTT | SFP i Norra Kyrkslätt caféträff, Agenda pamflett

Vi diskuterar politik med varandra och med potentiella väljare - ta med din granne och din familj till Café Cleopatra (i Kirsikka) och kom och diskutera över kaffe och bulle! Som värd fungerar SFP i Norra kyrkslätt.

Tankesmedjan Agenda är på plats och presenterar den nya pafletten, "Regeringen och Sipilä" med kommentarer av Anders Adlercreutz.

Onsdagen den 5.4 kl.18-20

Närproducerad och hållbar mat

Motionen efterlyser en kommunal mat- eller upphandlingsstrategi med konkreta kriterier som garanterar att skolelever och anställda i Kyrkslätt får äta inhemsk och ansvarsfullt producerad mat av hög kvalitet.

- I Finland har vi hållbar och ansvarsfull jordbruksverksamhet. Det är viktigt att vi ställer samma krav på den offentliga upphandlingen av mat som vi gör på vår egen matproduktion. I Kyrkslätt är livsmedelsproduktionen en viktig näring i kommunen och i mån av möjlighet borde vi stöda produktionen av närproducerad mat, säger Adlercreutz.

Pages

Subscribe to RSS - Anders Adlercreutz