Anders Adlercreutz

Samarbete räddar IC-hållplatsen i Kyrkslätt

Det kan en delegation som består av riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP), Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Johanna Karimäki (De Gröna) samt medborgaraktivisten Hanna Repo och de västnyländska kommundirektörerna Jarl Boström (Ingå) och Juha-Pekka Isotupa (Sjundeå) meddela efter ett möte med VR:s ledning idag.

- Tågresenärerna i Västnyland har inte haft mycket att glädja sig över under det senaste året. Servicen har försämrats kraftigt och turer har dragits in. Nu kan vi äntligen komma med lite goda nyheter, säger Feldt-Ranta.

Adlercreutz, Borgarsdóttir Sandelin och Wulff SFP:s vice ordförande

Adlercreutz och Borgarsdóttir Sandelin ersätter Mikaela Björklund och Christina Dahlström, som inte ställde upp för återval.
Anders Adlercreutz är riksdagsledamot, Silja Borgarsdóttir Sandelin är ordförande för Svenska folkpartiets Helsingforskrets och Nicke Wulff, som första gången valdes till vice ordförande för SFP under förra årets partidag, är verksam i SFP i Åbos styrelse.

Adlercreutz: Vi ska inte gömma oss bakom folkomröstningens skynke

- Det är väsentligt att vi för en aktiv diskussion om ämnet. Men det är inte rätt att undfly det ansvar man blivit tilldelad som riksdagsledamot. Visst, det skulle vara bekvämt att undvika att ta ställning till frågan och hänvisa till en kommande folkomröstning då man av en väljare blir tillfrågad om hur man förhåller sig till NATO. Som folkvald måste man dock även fatta svåra beslut - och stå för sin åsikt.

Adlercreutz: Vi sitter i samma båt

- Hur svårt kan det vara att sitta ner vid ett bord och diskutera dessa frågor öppet, med alla parter? Konkurrenskraftsavtalet är livsviktigt för att bygga upp förtroende och förutsägbarhet för framtiden. Just nu kan vi vara glada för att företagen betalar ut stora dividender i år, men det är mycket oroväckande att de inte istället väljer att investera i Finland. Ett balanserat avtal kunde vara den injektionsspruta som behövs, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Fel att stänga Porkala sjöbevakningsstation

– Att statens interna hyror är för höga kan inte vara ett skäl att sluta med en strategiskt viktig verksamhet. Man måste kunna tänka längre än så. Sjöbevakningen är en uppgift som man bör ta hand om och som inte kan skötas av någon annan myndighet. Porkala är en strategiskt viktigt utpost i Finska viken, och sjöbevakningsstationens nuvarande läge är optimalt för denna verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kom och träffa dem under något av följande tillfällen:

Torsdag 12.5 kl. 18
Karis, auditoriet på Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3.

Söndag 22.5 kl. 17
Närpes, Hotell Red&Green, Närpesvägen 16 C.

Måndag 23.5 kl. 17
Vasa, Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25.

Torsdag 26.5 kl. 18
Helsingfors, Hankens Stora Auditoriet, Arkadiagatan 22.

Tisdag 31.5 kl. 18
Borgå, Fredrikasalen på Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16.

Nollenergihus är inte motiverade i Finland

Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

- Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller beredningen däremot på att glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte enbart utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast så kan vi se den totala miljöbelastningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Pages

Subscribe to RSS - Anders Adlercreutz