Anders Adlercreutz

Adlercreutz: Vi sitter i samma båt

- Hur svårt kan det vara att sitta ner vid ett bord och diskutera dessa frågor öppet, med alla parter? Konkurrenskraftsavtalet är livsviktigt för att bygga upp förtroende och förutsägbarhet för framtiden. Just nu kan vi vara glada för att företagen betalar ut stora dividender i år, men det är mycket oroväckande att de inte istället väljer att investera i Finland. Ett balanserat avtal kunde vara den injektionsspruta som behövs, säger Adlercreutz.

Adlercreutz: Fel att stänga Porkala sjöbevakningsstation

– Att statens interna hyror är för höga kan inte vara ett skäl att sluta med en strategiskt viktig verksamhet. Man måste kunna tänka längre än så. Sjöbevakningen är en uppgift som man bör ta hand om och som inte kan skötas av någon annan myndighet. Porkala är en strategiskt viktigt utpost i Finska viken, och sjöbevakningsstationens nuvarande läge är optimalt för denna verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kom och träffa dem under något av följande tillfällen:

Torsdag 12.5 kl. 18
Karis, auditoriet på Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3.

Söndag 22.5 kl. 17
Närpes, Hotell Red&Green, Närpesvägen 16 C.

Måndag 23.5 kl. 17
Vasa, Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25.

Torsdag 26.5 kl. 18
Helsingfors, Hankens Stora Auditoriet, Arkadiagatan 22.

Tisdag 31.5 kl. 18
Borgå, Fredrikasalen på Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16.

Nollenergihus är inte motiverade i Finland

Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

- Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller beredningen däremot på att glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte enbart utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast så kan vi se den totala miljöbelastningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Regeringen måste ta sitt ansvar för kollektivtrafiken

En månad efter att Y-tåget dragits in och IC-tågens hållplatser ändrats kan vi med facit på hand säga att den bestörtning som indragningarna väckte bland nylänningarna var befogad.

– De var inte enbart farhågor, nu vet vi att det handlade om fakta. Människor flyttar bort och säger upp sig från sina arbetsplatser. Skolelever väntar i timtal före och efter skolan och måste till och med i vissa fall övernatta på skolorten. Vardagen för många barnfamiljer har blivit ohållbar, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Vi har inte råd att skapa nya flitfällor

Regeringen föreslår betydande höjningar i dagvårdsavgifterna. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz påpekar att beslutet på längre sikt försvårar Finlands sysselsättningsutmaningar ytterligare.

- Ett stort problem för den finländska ekonomin är den låga sysselsättningsgraden i alla åldersklasser. Betydligt lägre än i vårt grannland Sverige, till exempel. Skillnaden mellan länderna är störst bland kvinnor i åldern 30-40 år, där upp till 20 procentenheter fler är sysselsatta i Sverige. Det är problemet vi borde komma åt, säger Adlercreutz.

Anders Adlercreutz vill leda SFP

- Jag ställer upp eftersom jag ser att partiet behöver en ledare med vision, kreativitet och en bred professionell kompetens, säger Adlercreutz.

- Att vi inte har lyckats bryta Finlands negativa spiral beror inte på att vi inte skulle ha förutsättningarna, utan på ett bristande förtroende, ett optimismunderskott. Finland behöver vision, vilja och framtidstro.

Pages

Subscribe to RSS - Anders Adlercreutz