Anders Adlercreutz

Bygg sunt, inte billigt!

Det här är ingen engångsföreteelse – i många kommuner har vi problem med både skolor och daghem.

- En byggnads livscykel är en lång kedja händelser, där något så enkelt som bristande kommunikation kan leda till problem. Kommunerna behöver också bättre kunnande på upphandlingssidan. Man skall våga använda kvalitetsmätare både när man upphandlar planerare och byggare. Att välja ett annat alternativ än det billigaste skall inte ses som en risk, för det är ju just tvärtom, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

VICHTIS | SFP i Vichtis-Högfors

Yhteistyötä – Samarbete över språk- och kommungränser.

Lördagen den 1 april kl.9-12

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt (kl.10-11), kommunalvalskandidat Björn Heir från Lojo, kommunfullmäktigeledamot Mika Valli från Nurmijärvi, kommunfullmäktigeledamot Nina af Hällström från Esbo och kommunalvalskandidat Heidi Virtanen från Vichtis träffas på Nummela torg. Välkomna med!

Nähdään – Vi ses!

KYRKSLÄTT | SFP i Norra Kyrkslätt caféträff, Agenda pamflett

Vi diskuterar politik med varandra och med potentiella väljare - ta med din granne och din familj till Café Cleopatra (i Kirsikka) och kom och diskutera över kaffe och bulle! Som värd fungerar SFP i Norra kyrkslätt.

Tankesmedjan Agenda är på plats och presenterar den nya pafletten, "Regeringen och Sipilä" med kommentarer av Anders Adlercreutz.

Onsdagen den 5.4 kl.18-20

Närproducerad och hållbar mat

Motionen efterlyser en kommunal mat- eller upphandlingsstrategi med konkreta kriterier som garanterar att skolelever och anställda i Kyrkslätt får äta inhemsk och ansvarsfullt producerad mat av hög kvalitet.

- I Finland har vi hållbar och ansvarsfull jordbruksverksamhet. Det är viktigt att vi ställer samma krav på den offentliga upphandlingen av mat som vi gör på vår egen matproduktion. I Kyrkslätt är livsmedelsproduktionen en viktig näring i kommunen och i mån av möjlighet borde vi stöda produktionen av närproducerad mat, säger Adlercreutz.

Valfriheten borde testas i landskapen

I nuläget pågår det valfrihetsförsök på fem orter, där olika tillvägagångssätt testas i praktiken.

- Lokala försök är bra, men de ger inte en bild av hur valfriheten fungerar på landskapsnivå. Regeringens linje är nu att man 1.1.2019 kör igång ett enda stort valfrihetsförsök för hela Finland. Risken är stor att systemet inte fungerar på önskat sätt, säger Adlercreutz.

Asylsökande får inte hamna i limbo

Många asylsökande kan inte tvingas återvända till sitt hemland på grund av de omständigheter som råder i länderna. Dessa människor har inte längre rätt att vistas på mottagningscentralerna, men har heller inget annat skydd.

- Om en asylsökande inte frivilligt återvänder till sitt hemland, hamnar den i praktiken i limbo. Det ligger i allas vårt intresse att dessa människor inte behöver gömma sig i vårt samhälle. En människa som hamnar utanför samhället är ett lätt offer för människosmugglare eller brottsliga organisationer. Det ska vi inte främja, säger Adlercreutz.

Pages

Subscribe to RSS - Anders Adlercreutz