Åland

Löfström: Gör Åland till nationellt testområde för förnybar energi

Sverige och Estland har redan gjort konkreta åtgärder för att vara pionjärland i utvecklingen av elbilsindustrin, och i Danmark har ön Bornholm använts som testområde för elbilar och vindkraft.

- Åland erbjuder de bästa förutsättningarna för sådana projekt, något också det statliga innovationsfinansieringsverket Tekes har lyft fram i en rapport. Tekes lyfter bland annat fram Ålands goda vindförhållanden, många soltimmar och ett etablerat hållbarhetsarbete.

Planerna på en båtskatt borde skjutas i sank

Förra veckan gick förslaget om en båtskatt ut på utlåtanderunda. Den svenska översättningen av lagförslaget kommer gå ut i början av januari, vilket betyder att remissvar på svenska får längre svarstid. Regeringen har sagt att man strävar att få lagförslaget till riksdagen i februari.

Svenska riksdagsgruppens andre vice ordförande, Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte upp skatten två gånger i samband med den budgetbehandlingen i riksdagen.

Att ifrågasätta demilitariseringen förbättrar inte säkerhetspolitiska läget

Det är inte första gången minister Niinistö uttalar sig om Ålands demilitarisering. I dagens Ykkösaamu konstaterar han att det är naivt att tro att demilitariseringen i en krissituation skulle minska hotet mot Åland.

- Det här är onödiga uttalanden som bara skadar förtroendet mellan regeringen och Åland eftersom man kan tolka det som att regeringen och Finland inte helhjärtat står bakom Ålands demilitarisering, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Subscribe to RSS - Åland