Uusimaa

Björn Heir vill till riksdagen

- Jag hoppas att folk har insett att vi på allvar måste snabba upp de nödvändiga förändringarna i samhället. Den kommande riksdagen och regeringen måste visa det ledarskap och ansvarstagande som man hittills inte har kunnat eller vågat mobilisera, säger Heir.

Heir vill tillämpa mycket mera av näringslivets sätt för analys och problemlösning för att hantera de förändringar politikerna måste få genomförda. I sitt professionella liv har Björn mångårig erfarenhet av att utveckla insikter och hjälpa stora organisationer tänka om och arbeta på annat sätt.

SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt extra kretsmöte i Borgå
30.10.2014 nominerat följande kandidater till riksdagsvalet:

Anna Aintila, tandläkare, Kyrkslätt
Elin Blomqvist, tradenomstuderande, Borgå
Nina af Hällström, pol.mag., verksamhetsledare, Esbo
Mikael Jern, agronom, jordbrukare, Esbo
Christel Liljeström, riksdagssekreterare, Sibbo
Stina Lindgård, kyrkoherde, Borgå
Cosmo Mether, politices studerande, Lovisa
Björn Sundqvist, disponent, Borgå

Gestrin slutar i riksdagen

"Efter att ha suttit i riksdagen sedan år 2000, d.v.s. nästan fyra perioder, känns det nu som rätt tidpunkt att söka nya utmaningar. Åren i riksdagen har varit meningsfulla och intressanta och gett mig en plattform att påverka omvärlden både nationellt och internationellt. Min förhoppning är att i framtida arbetsuppgifter kunna bidra med den breda erfarenheten av samhällspåverkande och substanskunnande riksdagsarbetet gett mig. Mitt engagemang för samarbetet i Norden och i Östersjöregionen och för grön och blå tillväxt kommer att fortsätta"

Fyra nya kandidater i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt möte i Ingå nominerat fyra nya kandidater till riksdagsvalet och har nu sammanlagt nominerat 14 kandidater. Sammanlagt kommer SFP i Nyland att nominera en full lista, det vill säga 35 kandidater.

De fyra nya nominerade kandidaterna är:
Filip Björklöf, ekonomie studerande, Raseborg
Stig Kankkonen, pens. chefredaktör, Esbo
Henrik Wickström, studerande, Ingå
Midiya Zahir Hatam, merkonom, Raseborg

Subscribe to RSS - Uusimaa