St.Karins

Åsa Gustafsson

Jag vill vara med och skapa arbetsplatser som ger välfärd och en bättre ekonomi i hela EU.

Socionom YH Åsa Gustafsson är född 1974 i Åbo och bosatt i S:t Karins där hon fungerar som stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem. Gustafsson är SFP:s viceordförande, medlem i SFP:s partifullmäktige, ordförande för SFP:s socialpolitiska utskott och vice kretsordförande i Åboland.

Subscribe to RSS - St.Karins