Raseborg

Karl von Smitten

Cancerkirurg och docent, professor h.c. ­Internationell erfarenhet från upp­drag i olika­ läkarorganisationer. Post doc. tjänst vid University of California, San Francisco, USA.
Som läkare vill jag främja europeiska hälso- och socialfrågor. Jag vill arbeta för bättre vilkor för flyktingar och utslagna. Medicinsk forskning bör underlättas och stödas. För allt gott krävs en stabil ekonomi; därför behöver vi en god bankunion.

Subscribe to RSS - Raseborg