Åbo

Ulla Achrén ställer upp för Åbo

Achrén är känd som en person med många järn i elden. – I kommunalvalet kommer jag däremot att hålla utbildning och svensk service högst på min lista. Ulla Achrén är ekonomie magister till utbildningen och har suttit i Åbo stadsfullmäktige (1985-92, 97-12) samt Åbo stadsstyrelse (1997-2006). Achrén har tidigare verkat som bland annat partisekreterare för SFP samt informationschef vid Åbo Akademi. Achrén har fyra barn och fyra små barnbarn i Åbo.

Niklas Mannfolk

Niklas Mannfolk föddes år 1984 i Valkeakoski, tillbringade sin studietid i Åbo och är nu bosatt i Helsingfors. Mannfolk, ekonomie magister, fungerar nu bland annat som ordförande för Svensk Ungdom samt som medlem i revisionsnämnden i Åbo stad. Mannfolk har tidigare verkat som ordförande för Turun yliopiston ylioppilaskunta samt för Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta.

Subscribe to RSS - Åbo