Nyheter

24.4.2018 | SFP-RKP

Svenska Folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist ställer upp för omval på SFP:s partidag i maj. Bergqvist valdes till en av tre vice ordförande på partidagen i fjol.

23.4.2018 | SFP-RKP

Vi släpar kraftigt efter utvecklingen i övriga Europa. Den nuvarande linjen lockar inte hit nya företag och främjar inte heller de inhemska företagens tillväxtförutsättningar eller internationaliseringssträvanden.

23.4.2018 | SFP-RKP

Vid kretsmötet i Kuggom, Lovisa antog SFP Nyland två resolutioner. Om landskapsvalet och äldrevården.

23.4.2018 | SFP-RKP

Vilken frivilligorganisationernas roll kommer att vara och hur deras verksamhet ska finansieras efter vårdreformen är fortfarande oklart.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi