Nyheter

10.7.2018 | SFP-RKP

Man beräknar att ca 15 % eller 750 000 – 800 000 personer av Finlands befolkning har en hörselskada. Dessutom åldras Finlands befolkning hela tiden.

10.7.2018 | SFP-RKP

Resultatet av de så kallade trepartsförhandlingarna kring lagstiftningsförslaget för förnyelsebar energi godkändes i dag av Europaparlamentets miljöutskott. Följande steg är godkännande i plenum i Strasbourg under hösten.

6.7.2018 | SFP-RKP

Det är fint att Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne har kommit till insikt och hakat på SFP:s målsättning att göra Finland till världens barnvänligaste land.

4.7.2018 | SFP-RKP

Östersjön klassas som ett av världens mest förorenade hav och det krävs verkliga åtgärder för att göra vårt hav renare.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi