Nyheter

18.11.2017 | SFP-RKP

På sistone har Finland sackat efter i EU-samarbetet och blivit allt försiktigare i takt med att populisterna har fått mera att säga till om.

17.11.2017 | SFP-RKP

Motiveringen till att inte låta lokaltågen stanna i Mankby och Bobäck haltar rejält, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

16.11.2017 | SFP-RKP

Tiden för att höja Finlands profil och satsa på förnybar energi för att uppnå våra målsättningar är nu – i andan av det pågående klimatmötet i Bonn.

15.11.2017 | SFP-RKP

15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi