Nyheter

22.1.2018 | SFP-RKP

Vi har inte råd att kasta bort pengar på hus som gör oss sjuka, konstaterar kretsstyrelsen för SFP i Nyland.

21.1.2018 | SFP-RKP

Det är alldeles för sent att köpa en försäkring då huset redan står i lågor, säger Torvalds.

20.1.2018 | SFP-RKP

Det är obegripligt om Blå framtid tillåts förhindra en nödvändig reform.

19.1.2018 | SFP-RKP

Ska vi gå in för ett starkare EU eller bli en ”lightversion” av Polen och Ungern samtidigt som vi hoppas att EU ställer upp för oss i händelse av en krissituation?

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi