SFP nära dig

Kretskansliet i Helsingfors

Kontaktchef
Fullmäktigegruppens sekreterare

Anna Strömberg

anna.stromberg(a)sfp.fi

Svenska folkpartiet i Helsingfors r.f.
Simonsgatan 8 A, PB 430
00100 Helsingfors
Tel: 050-555 4607

Faktureringsadress:
Svenska folkpartiet i Helsingfors
PB 42325, 00021 Fakturering

Google Map of Simonsgatan 8 A

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Kontaktchefer:

Minna Österholm
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi
Ansvarsområde: Östra Nyland, Vanda & Nordnyland

Christoffer Hällfors
040-5610970
christoffer.hallfors@sfp.fi
Ansvarsområde: Västra Nyland, Esbo, Grankulla & Kyrkslätt

Facebook

Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab 
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Google Map of Simonsgatan 8 A

Kretskansliet i Egentliga Finland

Kontaktchef
Cecilia Achrén
cecilia.achren(at)sfp.fi
040-500 5548

Valkoordinator
Matilda Grindgärds
matilda.grindgards(at)sfp.fi
040-582 2337

Auragatan 1 B, 3 vån.
20100, Åbo

Hitta oss på Facebook

Google Map of Auragatan 1 B

Kretskansliet i Österbotten

Kontaktchef Anci Jylhä
anci.jylha@sfp.fi
Tel: 050-32 14 894

Kontaktchef Emina Arnautovic
emina.arnautovic@sfp.fi
Tel: 040-451 6893

SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten rf
Rådhusgatan 23
65100 VASA

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare Elisabet Rantschukoff
Elisabet Rantschukoff
Tel:  045-1393514

Svensk Ungdom:
Charlotta Asplund
Tel: 044-28 55 271

Svenska Kvinnoförbundet: Agneta Udd-Saarela
Agneta Udd-Saarela
Tel: 050-359 6260

Google Map of Rådhusgatan 23 vasa

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi