Partidagsmotion 2017

Skicka in partidagsmotioner till årets partidag direkt med detta formulär.

Fyll i de olika fälten och klicka på skicka. I fältet "Brödtext" kommer beskrivningen av problemet man vill åtgärda och motiveringarna. I fältet "Att-satser" ska själva förslaget till beslut finnas. Ta modell från denna modellmotion.

Sista inlämningsdatum i år är 31.3.2017

Motionsrätt vid ordinarie partidag har kretsstyrelserna, kommunorganisationerna, partiets medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland. Motioner skall inlämnas till partistyrelsen senast tio veckor före partidagen.

Tilläggsuppgifter ges av politiska sekreteraren Andreas Elfving, andreas.elfving@sfp.fi, 0400-480 411.