Partidagen 2017

Välkommen till partidagen i Helsingfors 9-11.6.2017

Partidagsplatsen är Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.
Partidagen öppnas officiellt på lördag 10.6 kl. 9.30. På fredag 9.6 kl. 18.30 arrangeras ett mingeltillfälle på Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

ANMÄLNING

Även i år sker partidagsanmälningen elektroniskt. Ifall du vill anmäla dig till partidagen som delegat och inte har fått en anmälningslänk av din lokalavdelningsordförande kan du kontakta May Myrberg, e-post may.myrberg@sfp.fi. Vill du anmäla dig som åhörare kan du även ta kontakt på samma adress.

ADRESSER

Fredagens seminarium, partidagsplats och supé: 
Clarion Hotel Helsinki, Stillahavsgatan 2, 00220 Helsingfors.

Andakt: Helsingfors domkyrka, Unionsgatan 29, 00170 Helsingfors

PARTIDAGSHANDLINGAR

Handlingarna kan laddas ner senast 18.5.2017.
Partidagshandlingarna sänds endast till de delegater som vid anmälningen betalat för pappershandlingar.

 

Sidan uppdateras kontinuerligt så att aktuella exemplar alltid finns att tillgå. Observera att extra handlingar inte kan fås på partidagsplatsen!

 

Notera att på partidagsplatsen finns tillgång till trådlöst internet. 
Under partidagen kopieras möjligast lite papper och i partidagssalen visas de dokument som är under behandling på stor skärm.

 

INFORMATION

Information om partidagsarrangemangen fås av Organisationschef Maria Grundström, 040-73 48 677, maria.grundstrom@sfp.fi

En särskild informationsdisk finns på partidagsplatsen.