Nyland

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Minna Österholm
Kontaktchef
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi

Jenny Vilén
Verksamhetskoordinator
050-593 5843
jenny.vilen@sfp.fi

Facebook

Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab 
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Google Map of Simonsgatan 8 A

Några kvinnliga politiker från Zambia besökte Finland för att lära sig om och få verktyg för demokratiska processer i närsamhället och hur man förhandlar under fredliga förhållanden.

Pages

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i  Ingå 2017 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Mia Heijnsbroek-Wirén (Lovisa)
040 197 2569
mia.heijnsbroek-wiren@prakticum.fi

Vice ordföranden:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

 

Medlem:

Sten Lindgren, Mörskom 
Anna-Karin Nygren, Sibbo  
Elin Blomqvist, Borgå         
Michael Nyberg, Raseborg 
Heidi Himmanen, Lojo
Dick Carstens, Hangö          
Bo Lönnqvist, Esbo
Anna Aintila, Kyrkslätt
Marianne Sieviläinen, Vanda
Monica Avellan, Tusby
Katinka von Kraemer, Kvinnoförbundet
Nicholas Kujala, Svensk Ungdom
Gustav Båsk, SSN

Ersättare:

Linnea Lindfors, Lappträsk 
Anna Abrahamsson, Sibbo
Lotte-Marie Uutinen, Lovisa
Gunilla Starck, Raseborg
Eivor Björklöf, Ingå
Stefan Svanfeldt, Sjundeå  
Nina Winqvist-Niskanen, Esbo
Ulf Kjerin, Kyrkslätt
Karolina Mikkonen, Vanda
Mika Valli, Nurmijärvi
Viviann Westermarck, Kvinnoförbundet
Rosanna Halttunen, Svensk Ungdom
Brita Pawli, SSN

SFP:s fullmäktigeledamöter i Nyland 2017-2021:

Borgå

Mikaela Nylander
Elin Blomqvist
Patrik Björkman
Bodil Lund
Christer Andersson
Anders Rosengren
Laura Karén
Johan Söderberg
Björn Sundqvist
Catharina von Schoultz
Kristel Pynnönen
Hanna Lönnfors
Pehr Sveholm
Stig Bäcklund
Gia Mellin-Kranck
Mikael Kulju

Esbo

Christina Gestrin
Nina af Hällström
Fred Granberg
Bo Lönnqvist
Anders Portin
Eva-Lena Gästrin

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi
Finn Berg
Johan Johansson
Johan Hallbäck
Sofia Stolt
Nina Colliander-Nyman
Johanna Hammarberg
Patrik Limnell
Camilla Sederholm
Stefan Stenberg
Yvonne Lassenius
Fredrik Waselius
Patrick Nysten
Christel Lamberg-Allardt
Bo-Christer Björk
Konsta Saarela

Hangö

Torbjörn Ekholm
Helena Lesch-Saarinen
Johan Wikström
Sture Söderholm
Barbro Wikberg
Björn Peltonen
Theo Sjöblom
Christian Mattsson
Yrjö Sahlstedt
Britta Idman

Ingå

Henrik Wickström
Peter Siggberg
Robert Lemström
Karl Åberg
Annika Wide
Kristian Westerholm
Erik Holmberg
Marie Bergman-Auvinen
Lars Lindholm
Annika Holmström
Andreas Elfving
Ingrid Träskman
Mikael Rehnberg
Eivor Björklöf
Tatiana Ljungqvist

Kyrkslätt

Anders Adlercreutz
Ulf Kjerin
Anna Aintila
Hans Hedberg
Bodil Lindholm
Kim Männikkö
Linda Basilier
Carl-Johan Kajanti
Patrik Lundell
Tony Björk

Lappträsk

Christoffer Hällfors
Sebastian Wallén
Kim Jordas
Benny Engård
Rea Svennas
Pricella Andersson
Jan-Erik Lill-Smeds
Linnea Lindfors
Jonna Nygård
Miika Engström

Lojo

Rolf Grandell

Lovisa

Otto Andersson
Mia Heijnsbroek-Wirén
Kristian Willner
Ralf Sjödahl
Lotte-Marie Uutinen
Patrik Stenvall
Håkan Karlsson
Mikael Karlsson
Tom Liljestrand
Stefan Thesslund
Mia Aitokari
Maria Grundström
Jonna Hinttaniemi
Leif Skogster
Nina Björkman-Nystén
Roger Turku
Marina Bruce
Eva Sederholm

Mörskom

Sten Lindgren
Jesse Mårtenson

Raseborg

Thomas Blomqvist
Anita Westerholm
Jan-Mikael Ekholm
Johan Berglund
Karl von Smitten
Werner Orre
Sandra Ahtola
Anders Walls
Dan Johansson
Björn Siggberg
Filip Björklöf
Linnéa Henriksson
Sylva Heerman
Niklas Andersson
Mikael Nylund
Göran Karlsson
Michael Nyberg
Andreas Hindrén
Isabella Alén
Ann-Katrin Bender
Sven Holmberg
Kerstin Ilander

Sibbo

Kaj Lindqvist
Anna Abrahamsson
Tim Kankfelt
Clara Lindqvist
Ann-Cathrine Helling
Karl-Erik Oljemark
Thomas Elfgren
Kasper Nyberg
Tom Sundbäck
Micaela Röman
Charlotta Engblom
Kicka Lindroos
Hans-Eric Christiansson
Maria Liljeström
Antti Skogster
Stefan Sandström
Magnus Åström

Sjundeå

Merja Laaksonen
Rabbe Dahlqvist
Erik Perklén
Susanne Ekström
Heidi Rosengren
Anders Karell
Anette Oravakangas
Jan-Peter Nygård

Tusby

Monica Avellan

Vanda

Patrik Karlsson
Stefan Åstrand
        
Vichtis

Heidi Virtanen

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmöte 2017 i Ingå: http://www.sfp.fi/sv/content/events/nyland-sfp-i-nyland-håller-kretsmöte-i-ingå

 

 

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi