Nyland

Kretskansliet i Nyland

Kretskansliet i Nyland

Simonsgatan 8 A

00100 Helsingfors
PB 430, 00101 Helsingfors

Kontaktchefer:

Minna Österholm
040-7797676
minna.osterholm@sfp.fi
Ansvarsområde: Östra Nyland, Vanda & Nordnyland

Christoffer Hällfors
040-5610970
christoffer.hallfors@sfp.fi
Ansvarsområde: Västra Nyland, Esbo, Grankulla & Kyrkslätt

Facebook

Faktureringsadress: 
Svenska folkpartiet i Nyland
PB 42168, 00021 Fakturering
 
Elektronisk faktura:
EDI-kod/nätfakturaadress : 0037 2282 0480
Vår operatör: OpusCapita Group Ab 
Operatörens förmedlarkod : 003710948874

Google Map of Simonsgatan 8 A

Några kvinnliga politiker från Zambia besökte Finland för att lära sig om och få verktyg för demokratiska processer i närsamhället och hur man förhandlar under fredliga förhållanden.

Pages

Kretsstyrelsen i Nyland

Vid Svenska folkpartiet i Nylands ordinarie kretsmöte i Grankulla 2016 valdes följande kretsstyrelse:

Ordförande:

Mia Heijnsbroek-Wirén (Lovisa)
040 197 2569
mia.heijnsbroek-wiren@prakticum.fi

Vice ordföranden:

Dan Johansson (Raseborg)
0400 415 641
dan.johansson@minmail.fi

Anna Lena Karlsson-Finne (Grankulla)
040 709 0390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

 

Medlem:

Christina Mickos (Lappträsk)
Anna-Karin Nygren (Sibbo)
Elin Blomqvist (Borgå) 
Michael Nyberg (Raseborg) 
Rebecka Streng (Lojo)
Stefan Svanfeldt (Sjundeå)
Bo Lönnqvist (Esbo)
Pia Furu (Kyrkslätt)
Pia Mikkonen (Vanda)
Mika Valli (Nurmijärvi)
Katinka Von Kraemer (Svenska kvinnoförbundet)
Julian Lindqvist (Svensk ungdom)
Gustav Båsk (Svenska Seniorer)

Ersättare:

Sten Lindgren (Mörskom)
Maria Liljeström (Sibbo)
Thérèse Meriheinä (Lovisa)
Gunilla Starck (Raseborg)
Eivor Björklöf (Ingå)
Dick Carstens (Hangö)
Pia Sundell (Esbo)
Crista Åberg (Kyrkslätt)
Marianne Sieviläinen (Vanda)
Mika Pollari (Nurmijärvi)
Ann-Christine Forsell (Svenska kvinnoförbundet)
Anita Westerholm (Svensk ungdom)
Brita Pawli (Svenska seniorer)

SFP:s fullmäktigegruppordförande i Nyland 2013-2016:

Uppdateras för tillfället. Kommer inom snar framtid.

Kretsmöte

Kretsmötet, som är det högsta beslutande organet för SFP i Nyland, drar upp riktlinjerna för verksamheten. Kretsmötet samlas en gång per år med representanter från varje medlemsförening samt Svensk Ungdom, Svenska Seniorer och Svenska Kvinnoförbundets lokala föreningar.

Kretsmöte 2016 i Grankulla: http://www.sfp.fi/sv/content/events/nyland-kretsmöte-i-grankulla

 

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi