Regeringen föreslår ett nytt stödsystem för förnybar energiproduktion i form av ett teknikneutralt anbudsförfarande.

Värdera fullmäktigekollegor, Arvoisa puheenjohtaja,

− Vi höjer garantipensionerna och ensamförsörjartillägget i barnbidraget mer än vad regeringen gör. Dessutom stryker vi det frusna indexet i folkpensionen och höjer studiepenningen.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är kritisk till att de mål regeringen ursprungligen hade med vårdreformen inte uppnås.

- En av de främsta orsakerna till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av mera byggnadsmark för huvudstaden.

Skogarna och lösningarna som är kopplade till dem är viktiga för Finland. Under höstens lopp har skogsfrågorna ofta varit framme inom Europeiska unionen.

− I sin rationaliseringsiver har regeringen struntat i vilka konsekvenser tingsrättsreformen får för enskilda människors möjligheter att få tala svenska och få domstolsbehandling på sitt eget språk

Kulturminister Sampo Terho (Blå) säger till Helsingin Sanomat att han vill göra skolsvenskan helt frivillig i gymnasierna.

- Det ska till exempel bli lättare att kunna få ett telefonabonnemang och öppna ett bankkonto i ett annat nordiskt land, säger Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson, som presenterad

Situationen för låsfabriken och de som jobbar där har varit osäker en längre tid och många olika förhandlingar har förts under senare år.

Pages