Det anser SFP:s stadsfullmäktigegrupp under de förhandlingar om strategin som nyligen inletts.

- Nu nådde även denna form av ondska Finland. Att någon går till attack mot oskyldiga civila mitt på ljusa eftermiddagen gör mig djupt bedrövad och bestört.

Rädslan för terrorn steg in i Finlands vardag. Fredagens knivattack i Åbo kommer att ha en mycket stor inverkan på den allmänna opinionen.

- Jag ser fram emot en intensiv och givande kampanj där presidentkandidat Torvalds sakkunskap inom utrikes- och säkerhetspolitik, USA, Ryssland och EU kommer att synas och behövas i debatten om Fin

I augusti ifjol gick regeringen in för att förkorta besvärstiden i asylärenden och begränsa tillgången till biträde i första intervjun.

- För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal.

Hon menar att regeringen Sipilä inte ena dagen kan hänvisa till förtroendebrist i regeringsleden på basis av värdegrund och sedan nästa dag kvittera debatten avslutad bara för att man lyckats samla

- Det mer ansträngda säkerhetsläget i Östersjöregionen betyder att det finns all orsak att intensifiera försvarssamarbetet inom Norden, särskilt mellan Finland och Sverige.

- Det innebär att regeringen har fått en rejäl bakläxa av grundlagsutskottet.

- Man kan fråga sig ifall det någonsin har funnits en regeringsproposition som innehåller så här mycket grundlagsstridigheter, säger SFPs partiordförande och medlem i grundlagsutskottet, Anna-Maja

Pages