Det är problematiskt för de invånare som bor utanför landskapens största städer, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

- Regeringens modell har fortfarande stora brister gällande både de grundläggande strukturerna och kostnadskalkylerna.

På onsdagen förde riksdagen en aktualitetsdebatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt landskapens möjligheter.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ställer en fråga till regeringen om beslutet att låta bli att sända valfrihetslagen i vården till EU-kommissi

I Finland gör kvinnor i förhållande till resten av Europa mycket snuttjobb, vilket har ökat på ojämlikheten.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett utlåtande över reformen påtalat att det enda säkra vore att sända förslaget till Bryssel.

Pages