Thors är den första finländaren som ingår i Liberal Internationals styrelse på flera år.

- I december ifjol hade riksdagen en utmärkt möjlighet att fatta ett gott beslut, och ge centralsjukhusen i såväl Vasa som Östermyra fulljour dygnet runt.

Europaparlamentet röstade igår nej till kommissionens senaste förslag på en sådan lista.

- Det känns onödigt att en dag som den nationella tillgänglighetsdagen alltjämt behövs. Vårt samhälle ska vara uppbyggt så att ingen exkluderas på grund av handikapp eller utvecklingsstörning.

I praktiken skulle det till exempel innebära att Vasa centralsjukhus mister samtliga övernattningsplatser för akut psykiskt sjuka barn.

- Jag gläder mig över att minister Soini nu tydligt tar ställning mot Trump-administrationens absurda syn på miljö- och klimatpolitik och står på sig när det gäller vår planets och den arktiska nat

- Jag önskar att ministern kunde förklara vilka av ungdomsförbundens stödkriterier som idag är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller på annat sätt sådana att de skapar ojämlikhet, säger Wallin

De senaste tre åren har Schauman fungerat som ordförande för Svensk Ungdom. Idag är hon ordförande för SFP i Åbo och stadsfullmäktigeledamot i Åbo.

Finland tar nu över ordförandeskapet i Arktiska rådet för två år framåt.

- Det finns inga som helst ordentliga konsekvensbedömningar för valfrihetsreformen, det medger också regeringen.

Pages