Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

Det står klart att social- och hälsovårdsreformens tidtabell inte håller. Social- och hälsovårdsutskottet kommer inte att hinna behandla lagförslaget före midsommaren.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att försöket med frivillig skolsvenska borde slopas.

Riksdagen godkände idag med rösterna 129-59 social- och hälsovårdsutskottets enhälliga betänkande och kläm gällande medborgarinitiativet om eutanasi.

SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds ser förslaget på budgetramen för åren 2021-2027 som ett steg i rätt riktning, även om Storbritanniens möjliga utträde ur EU leder till att vissa frågor eve

Suomi.fi –portalen lanserades under 2017 för att medborgare ska kunna sköta ärenden med olika statliga myndigheter digitalt på ett ställe.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson höll sitt valborgstal vid mösspåläggningen vid Runebergsstatyn i Jakobstad på måndagen.

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ordförande för Svenska riksdagsgruppen anser att det måste göras mer för att människor ska röra på sig.

SFP deltar inte i interpellationen som på fredag morgon lämnas in av SDP, Sannfinländarna, Vänsterförbundet och De Gröna.

Imorgon den 27 april firas den nationella veterandagen för att minnas dem som kämpat för Finland i våra krig.

Pages