Hon är dock orolig för att de viktigaste reformerna, som familjeledigheterna och de andra sysselsättningsåtgärderna, riskerar bli på hälft.

- Det är inte ett för litet antal operatörer som varit problemet i södra Finland, utan ett bristfälligt bannät. Speciellt kustbanan, trafiken från Helsingfors västerut, har varit ett problem.

SFP:s gruppordförande i Helsingfors stadsfullmäktige Björn Månsson har invalts i Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse.

- Detta trygghetspaket skulle förbättra folkhälsan och sysselsättningen samt öka tryggheten.

Den nya grundlagen har aldrig ändrats i brådskande ordning. Därför är det viktigt att det finns tillräckliga och ytterst motiverade orsaker, ifall detta förfarande skulle användas.

Riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin säger att det är bra att man inom regeringen har börjat inse behovet av att reformera familjeledigheterna.

- Läget är redan ohållbart i exempelvis norra Karelen, där speciellt unga män inte får samma nivå av utbildning som ungdomar i andra delar av landet.

Det anser SFP:s stadsfullmäktigegrupp under de förhandlingar om strategin som nyligen inletts.

- Nu nådde även denna form av ondska Finland. Att någon går till attack mot oskyldiga civila mitt på ljusa eftermiddagen gör mig djupt bedrövad och bestört.

Rädslan för terrorn steg in i Finlands vardag. Fredagens knivattack i Åbo kommer att ha en mycket stor inverkan på den allmänna opinionen.

Pages