Biaudet bedömer att regeringen styrs av en alltför smalspårig syn på EU med tonvikt på ekonomin.

Regeringen föreslår en komplettering av budgetpropositionen för 2018. I den ingår ett anslag på 2 miljoner euro för förbättringar av plankorsningar.

Helsingfors och hela södra Finland har fortfarande ett skriande behov av lärare och personal inom barnvård, daghem och eftisverksamhet.

Datakabeln C-lion är ett utmärkt exempel på hur man lyckats med att fånga upp vad utvecklingen och globaliseringen för med sig.

Svenska folkpartiet i Finlands presidentkandidat Nils Torvalds uppmanar Finlands regering att ta en aktivare roll i EU-samarbetet.

Pendlarna på kustbanan har det inte lätt. Sedan mars 2016 har tågen åkt förbi hållplatserna i Mankby och Bobäck i Kyrkslätt, efter att HRT:s styrelse i november 2015 beslöt att dra in bägge.

Regeringen föreslår ett nytt stödsystem för förnybar energiproduktion i form av ett teknikneutralt anbudsförfarande.

Värdera fullmäktigekollegor, Arvoisa puheenjohtaja,

− Vi höjer garantipensionerna och ensamförsörjartillägget i barnbidraget mer än vad regeringen gör. Dessutom stryker vi det frusna indexet i folkpensionen och höjer studiepenningen.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är kritisk till att de mål regeringen ursprungligen hade med vårdreformen inte uppnås.

Pages