SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz frågar om det nu finns möjlighet för reformer som under den sannfinländska tiden inte varit möjliga.

- Reformen är i princip välkommen och bra, men de massiva nedskärningar som förverkligas under de närmaste åren gör att risken för att kvaliteten sjunker är uppenbar, säger riksdagsledamot Mikaela

Blomqvist säger att man ska undvika att betrakta förändringarna som ett hot, utan i stället se möjligheterna då karaktären på arbetslivet förändras.

Hon riktade skarp kritik mot utrikesminister Soinis agerande.

SFP:s vice ordförande Anders Adlercreutz är oroad för den strama tidtabellen för valet.

Bästa partidag, kära SFP:are, mina damer och herrar

Fortsatt förtroende fick även riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Silja Borgarsdóttir Sandelin.

För Finland är det av största vikt att föra en aktiv utrikespolitik. Vi värderar vårt långvariga samarbete inom Norden högt. Vi vill att Finland fortsättningsvis ska vara aktivt inom EU.

I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner.

- Sverige avskaffade behovsprövningen för ett decennium sedan.

Pages