SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, och de övriga ledamöterna i Svenska riksdagsgruppen vill veta vad regeringen tänker göra för att hjälpa alla dem som drabbats av narkolepsi s

I dagens läge finns det en stor risk för att kommuner vars ekonomi är dålig väljer att reparera en rivningsfärdig skolbyggnad i stället för att riva den.

Social- och hälsovårdsreformen pressas som bäst i rasande takt igenom utskotten i riksdagen. Förvaltningsutskottets utlåtande har nu skickats till social- och hälsovårdsutskottet.

Den finländska barn- och mödrarådgivningen når i dag 99 procent av familjerna. Systemet hör till de mest utvecklade och jämlikaste rådgivningstjänsterna i världen.

De fyra städerna i huvudstadsregionen höll på tisdagskvällen ett möte i Vanda om regeringens planerade vård- och landskapsreform.

– En avgiftsfri och kvalitativ utbildning samt en högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång.

– Vi har ett intensivt år framför oss. Inför de olika valen vill jag att vår politik i högre grad präglas av de stora frågorna; hållbarhet, långsiktighet och nytänkande.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att det i vårdreformen behövs en särlösning på lagnivå för att trygga den verksamhet som Kårkulla samkommun har idag.

Riksdagens arbetsliv- och jämställdhetsutskott gav idag sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen.

Samlingspartiet och Svenska folkpartiet har ingått ett valförbund för landskapsvalet i Norra Österbotten.

Pages