Ordförande, bästa fullmäktige,

Sverige och Estland har redan gjort konkreta åtgärder för att vara pionjärland i utvecklingen av elbilsindustrin, och i Danmark har ön Bornholm använts som testområde för elbilar och vindkraft.

Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna

EU-kommissionens ursprungsförslag är ur finländsk synvinkel mycket problematisk.

- På vad baserar regeringen sin linjedragning om att alla andra aktörer utom kommunerna får rätt att producera service?

- Familjepolitiken påverkar hela samhället för långa tider framöver och det klokaste och mest långsiktiga vore att se över familjeledigheterna så att alla partier är med i beredningen.

- I riksdagen har en rad lagändringar gjorts under de senaste två åren som en reaktion till de drygt 32 000 asylansökningar som Finland tog emot 2015.

- I parlamentets miljöutskott gick omröstningen lite olyckligt. Antagligen för att alla inte riktigt förstod vad det var man röstade om.

Enligt Ingo är endast mat producerad ansvarsfullt i hemlandet av rena råvaror bra för miljön.

Under besöken bekantade Henriksson sig med daghemmens verksamhet och läste sagor för barnen.

Pages