Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är beklämd över de berättelser om sexuella trakasserier, ofredande och regelrätta övergrepp som har kommit fram genom finlandssvenska kvinnors o

– Finlands rätta plats är i Västeuropa. En del av diskussionen om vår utrikespolitiska position utgår trots det från att Finland fortfarande skulle vara en gråzon mellan väst och öst.

− Det är viktigt att eleverna vågar tala ut, varje fall måste utredas vart för sig till grunden, säger Anna-Maja Henriksson.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skrotar i en handvändning det fina arbete för svenskspråkig vård som ledningen gjort det senaste året. Att slopa det formella kravet på goda muntl

- Svenskspråkiga barnledare behövs och sysselsätts i södra Finland och utbildningen har därför lockat både ungdomar och vuxna.

SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.

Biaudet bedömer att regeringen styrs av en alltför smalspårig syn på EU med tonvikt på ekonomin.

Regeringen föreslår en komplettering av budgetpropositionen för 2018. I den ingår ett anslag på 2 miljoner euro för förbättringar av plankorsningar.

Helsingfors och hela södra Finland har fortfarande ett skriande behov av lärare och personal inom barnvård, daghem och eftisverksamhet.

Pages