Senast stötte regeringens förslag till valfrihet på grundlagsenliga utmaningar.

- Ryssland kommer under det närmaste decenniet att förändras på nytt. Hur den förändringen sker är ingalunda likgiltigt för Finland eller för Europa.

Riksdagsledamot Mats Nylund och europaparlamentariker Nils Torvalds är oroade över situationen och uppmanar regeringen att vidta extraordinära åtgärder för att förbättra jordbrukarnas ekonomiska si

Wallin föreslår att avdragsrätten för fackföreningsavgifter, som nu är hundraprocentig, förses med en självrisk på 100 euro för privatpersoner som hör till en fackförening och 500 euro för företag,

SFP och partiordförande Anna-Maja Henriksson har redan tidigare visat oro för situationen.

Fonden skulle bevilja pengar till kommuner som brottas med inomhusluftsproblem orsakade av mögel- och fuktskador.

Yle berättade igår onsdag om ledande överläkare Juha Tuominens oro för hur jourkraven inverkar på de dagkirurgiska operationer som den privata vårdsektorn får göra.

Ledamöterna vädjar till beslutsfattare i både Spanien och Katalonien att välja dialog framom häktanden och hårda tag. De kritiserar att man inte varit beredd att lösa situationen genom dialog.

- Försöken motiveras med ökad valfrihet för barn och unga.

- Vi behöver skapa en förändring i diskussionskulturen för att motverka rädslor. Det ska inte vara okej att häva ur sig vad som helst.

Pages