- För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal.

Hon menar att regeringen Sipilä inte ena dagen kan hänvisa till förtroendebrist i regeringsleden på basis av värdegrund och sedan nästa dag kvittera debatten avslutad bara för att man lyckats samla

- Det mer ansträngda säkerhetsläget i Östersjöregionen betyder att det finns all orsak att intensifiera försvarssamarbetet inom Norden, särskilt mellan Finland och Sverige.

- Det innebär att regeringen har fått en rejäl bakläxa av grundlagsutskottet.

- Man kan fråga sig ifall det någonsin har funnits en regeringsproposition som innehåller så här mycket grundlagsstridigheter, säger SFPs partiordförande och medlem i grundlagsutskottet, Anna-Maja

- I planen för de offentliga finanserna finns det ett flertal ärenden borde diskuteras.

Ännu allvarligare är att bråket sker samtidigt som grundlagsutskottet håller på att slutföra granskningen av reformens grundlagsenlighet.

SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz frågar om detta nu är en följd av att regeringsbasen har bytt och regeringen inte längre behöver foga sig efter Sannfinländarna.

En växande skara regeringschefer hör till den EU-konstruktiva, liberala ALDE-familjen vilket inger hopp för att trenden inom EU ska kunna vändas.

Riksdagsledamot Stefan Wallin (Åbo) som också är medlem i delegationen var närvarande vid överräckningen.

Pages