För att kunna hävda sig i konkurrensen med de mycket större internationella teleoperatörerna är det viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan företagen i Norden.

I juni ifjol presenterade utredningskvinnan Mirjami Laitinen flera förslag i detta syfte. Hon föreslog bl.a.

Vi hedrar idag Nordens dag med en aktualitetsdebatt i riksdagen. Vi kunde samtidigt fira välfärdssamhällets dag och de öppna gränsernas dag, så pass typiskt nordiska är också de fenomenen.

De nya skollagarna kom till genom en grundlig reform av utbildningslagstiftningen. Ärendet bereddes länge och grundligt och resulterade i åtta lagar som ersatte 26 gamla lagar om utbildning.

I en tid när ekonomin är osäker är det samhällets uppgift att se till att vi har ett rättvist och solidariskt samhälle. Det måste samhället göra oberoende av konjunktur.

Kommissionen har givit bifogade svar på Astrid Thors fråga om sättet på vilket rapporten om pälsdjurens välbefinnande utarbetats.

Europaparlamentet förbjöd inte användning av hälsopreparat.

Barnen behöver sina rättigheter allra mest i kriser och efter kriser. Barnen i Afghanistan måste nu snabbt få förverkliga sin rätt till skola, till utbildning.

Överraskande snabbt fick de internationella styrkorna övertaget i stora delarna av Afghanistan, men tyvärr finns det områden där olika klaner förföljer varandra, och det internationella samfundet ä

I dag ger lagen möjlighet till fredning av vattenområden ifall spinnfisket förorsakar svåra störningar för fågellivet eller i fiskebeståndet. Fiskeområden kan freda 25% av sina vattenområden.

Pages