Den aviserade förhöjningen på 4 cent per liter skulle direkt påverka konsumentpriserna.

Gruppen stöder social- och hälsovårdsministeriets förslag om betydande tilläggsresurser för att människor redan under nästa år skall uppleva förbättringar i vården.

Astrid Thors sällar sig till de Europaparlamentariker som efterlyser en rekommendation om en gemensam europeisk modell för reglering av storskarven (Cormorant)

Det danska ordförandeskapet stöder sig långt på kommissionen i många av de centrala frågorna under hösten.

I Finska viken och Bottenviken finns stora områden som inte underlyder någon nationell myndighet. Finland har inte, i motsats till de övriga Östersjöländerna, etablerat någon ekonomisk zon.

Regerings- och oppositionspartierna har kommit överens om att tillsätta en gemensam grupp som ska följa den säkerhetspolitiska utvecklingen.

Efter en paus på närmare 100 år har Finland igen blivit ett invandringsland. Även om invandringen till Finland är mycket liten, så har landet blivit mera multikulturellt sedan 1980-talet.

Skattestyrelsen måste med det snaraste ge ett klarläggande att det är fel och konfiskatoriskt att lägga fastighetsskatt på vattenområden konstaterar vicehäradshövding Astrid Thors med anledning av

Pages