Partiordförande Jan-Erik Enestam sade i sitt tal att Gunnar är speciell som åländsk riksdagsman, eftersom han inte nöjt sig med att sköta enbart åländska frågor utan han har gjort stora insatser in

EU-kommissionen anser sig inte kunna göra något för att finländskt ekospannmål skall kunna komma in på Tysklands marknad, konstaterar Astrid Thors efter att hon nu fått kommissionens svar på sitt s

"I framtidsutskottets betänkande får IT-samhället en central roll. Det är skäl att inledningsvis påpeka att IT-tekniken är ett redskap som kan vara till stor hjälp om det används rätt.

"I den första akten gällande presidentens maktbefogenheter vägleddes alla riksdagsgrupper av föreställningen om den egna presidentkandidatens person.

Rådet bör så snabbt som möjligt ge kommissionen mandat att på de 15 medlemsstaternas vägnar förhandla med IMO om bl.a.

Pages