Att ge tillstånd för en utbyggnad av kärnkraften med en femte kärnreaktor är en vidare fråga än enbart en fråga om vår egen elproduktionskapacitet på hemmamarknadsområdet vi tillhör och kan tänkas

Enligt konventionen om barnens rättigheter skall länder och statliga organisationer kunna rapportera om hur stor andel av deras resurser som används för barn.

Wideroos motiverade kravet med att bristen på svensk logotyp uppfattas som ett avståndstagande från Postens sida gentemot den svenskspråkiga befolkningen.

Östersjöns yta är ca 400 000 km2 och dess tillrinningsyta fyra gånger större. Inom tillrinningsområdet, till vilket också hela Finland hör, bor närmare 100 miljoner människor.

Svenska riksdagsgruppen motsätter sig förslaget att göra Rundradion till betal-TV.

Europaparlamentets miljöutskott röstade på onsdagen om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung. Frågan är intressant speciellt ur finländsk synvinkel då jakten kom att bli omstridd.

Hemska våldsdåd i smaklös TV-stil med ungdomar som förövare måste fungera som väckarklocka.

I samband med att effekterna av den nya kommunallagen behandlades i riksdagen efterlyste Svenska riksdagsgruppen en ordentlig demokratidiskussion.

I förhållande till sin verkliga betydelse har få frågor fått så stort utrymme på EU-toppmöten de senaste åren som gemenskapspatentet.

Fredagen den 5 april kl 10.00 i Gryningen, Simonsgatan 8, 6 våningens konferensrum

Hjärtligt välkommen !

Pages