Nu får EU och Finland allt lov att öppna sig

Europaparlamentariker Astrid Thors nya medarbetare i Bryssel heter Berndt-Johan Lindström. Lindström är politices magister från Åbo Akademi, 29 år gammal och hemma från Karis.

Namnlistorna som samlats av finlandssvenska djurvänner i Västra Nyland, på Kimitoön och på annat håll i Svenskfinland överräcks idag av Astrid Thors till kommissionär David Byrne på hans tjänsterum

Namnlistorna som samlats av finlandssvenska djurvänner runt om i Nyland och Helsingfors överräcks på onsdagen den 14.3 av Astrid Thors till kommissionär David Byrne på hans tjänsterum i Strasbourg.

Europaparlamentet godkände idag på Sfp:s initiativ att ungdomar som
deltar i EU:s ungdomsprogram kan undantas från visumtvång. Även ungdomar

Europaparlamentet behandlar denna vecka kommissionens förslag om att inrätta en enda sjösäkerhetskommitté för att ersätta fem befintliga kommittéer.

Persson fick ett svalt mottagande i Europaparlamentet'

Pages