Valförbundet med Frisinnad samverkan och de obundna fick sammanlagt 4304 röster varav Janssons personliga andel var 3125 personliga röster.

Det är uppseendeväckande att arbetsgruppen som utredde behovet av lärarutbildning var en ren tjänstemannaarbetsgrupp utan representation från lärarfacket eller sakkunniga från arbetsgivarsidan dvs

Finland är som en ö i Europa; 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen.

Nu tar kommissionen sig an frågan om den stora mängd illegala oljeutsläpp som görs varje år i våra vatten.

Säkerheten i samhället kräver att regeringen är redo att anslå de medel som det krävs för att få tre alarmcentraler i Nyland.

Svenska riksdagsgruppen påpekar i sitt brev till koncernchef Jukka Alho att Posten ägs av sta-ten och lyder under språklagen och posttjänstelagen.

På Internytts sida (http://www.yle.fi/internytt/ ) kan du läsa (och lyssna till) general Hägglunds kommentar om EU:s försvarssamarbete och Nato.

De som jobbar i den offentliga sektorn har under de senaste åren upplevt mycket av utvärderingar - kanske intill lust och leda. Debattens vågor går höga om t.ex.

Pages