Efter en paus på närmare 100 år har Finland igen blivit ett invandringsland. Även om invandringen till Finland är mycket liten, så har landet blivit mera multikulturellt sedan 1980-talet.

Skattestyrelsen måste med det snaraste ge ett klarläggande att det är fel och konfiskatoriskt att lägga fastighetsskatt på vattenområden konstaterar vicehäradshövding Astrid Thors med anledning av

Att ge tillstånd för en utbyggnad av kärnkraften med en femte kärnreaktor är en vidare fråga än enbart en fråga om vår egen elproduktionskapacitet på hemmamarknadsområdet vi tillhör och kan tänkas

Enligt konventionen om barnens rättigheter skall länder och statliga organisationer kunna rapportera om hur stor andel av deras resurser som används för barn.

Wideroos motiverade kravet med att bristen på svensk logotyp uppfattas som ett avståndstagande från Postens sida gentemot den svenskspråkiga befolkningen.

Östersjöns yta är ca 400 000 km2 och dess tillrinningsyta fyra gånger större. Inom tillrinningsområdet, till vilket också hela Finland hör, bor närmare 100 miljoner människor.

Svenska riksdagsgruppen motsätter sig förslaget att göra Rundradion till betal-TV.

Europaparlamentets miljöutskott röstade på onsdagen om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung. Frågan är intressant speciellt ur finländsk synvinkel då jakten kom att bli omstridd.

Hemska våldsdåd i smaklös TV-stil med ungdomar som förövare måste fungera som väckarklocka.

Pages