Europaparlamentets framställningsutskott företar i vår ett studiebesök till Finland och Helsingfors för att bekanta sig med Nordsjö hamn.

Regeringen vill också att finansieringen av sysselsättande åtgärder och åtgärder för att främja kunnande skall bibehållas på nuvarande nivå.

- Tvångsinlösning är ett gammalmodigt sätt att genomdriva markplanerings- och byggprojekt i kommuner. Detta har man försökt komma ifrån genom den nya markanvändnings- och byggnadslagen.

Vi har ett intressant år framför oss under vilket stora frågor inom både utrikes- och inrikespolitiken skall avgöras.

Men det finns system för registrering och identifiering av hästar, påpekar kommissionären.

De största olje- och kemikalieutsläppen på Östersjön är de 100-tals avsiktliga utsläpp som sker varje år.

Den andra stora galenskapen är pendlandet
mellan Bryssel och Strasbourg.

Pages