– Tudelningen mellan dem som har en ljus framtid och dem som riskerar att hamna i samhällets utkant är en utmaning vi har gemensamt i Finland och den största delen av världen.

SFP:s seniorer i Nyland är oroade över det växande vargproblemet i landskapet. Överallt har skador noterats.

Under hösten har tiotals vargar rört sig ovanligt nära människor och produktionsdjur längs hela kusten. Vargens ökade närvaro skapar oro bland föräldrar, hundägare och bönder med betande djur.

Pages