Den nya grundlagen har aldrig ändrats i brådskande ordning. Därför är det viktigt att det finns tillräckliga och ytterst motiverade orsaker, ifall detta förfarande skulle användas.

Riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin säger att det är bra att man inom regeringen har börjat inse behovet av att reformera familjeledigheterna.

- Läget är redan ohållbart i exempelvis norra Karelen, där speciellt unga män inte får samma nivå av utbildning som ungdomar i andra delar av landet.

Det anser SFP:s stadsfullmäktigegrupp under de förhandlingar om strategin som nyligen inletts.

- Nu nådde även denna form av ondska Finland. Att någon går till attack mot oskyldiga civila mitt på ljusa eftermiddagen gör mig djupt bedrövad och bestört.

Rädslan för terrorn steg in i Finlands vardag. Fredagens knivattack i Åbo kommer att ha en mycket stor inverkan på den allmänna opinionen.

- Jag ser fram emot en intensiv och givande kampanj där presidentkandidat Torvalds sakkunskap inom utrikes- och säkerhetspolitik, USA, Ryssland och EU kommer att synas och behövas i debatten om Fin

I augusti ifjol gick regeringen in för att förkorta besvärstiden i asylärenden och begränsa tillgången till biträde i första intervjun.

- För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal.

Hon menar att regeringen Sipilä inte ena dagen kan hänvisa till förtroendebrist i regeringsleden på basis av värdegrund och sedan nästa dag kvittera debatten avslutad bara för att man lyckats samla

Pages