Regeringen börjar mjukna upp: både Petteri Orpo och Juha Sipilä verkar vara öppna för en diskussion om när landskapsvalet ska hållas.

Riksdagsledamot Eva Biaudet från Helsingfors har valts till ordförande för Svenska folkpartiets partifullmäktige.

Svenska folkpartiets partidag återvalde riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson från Jakobstad till ordförande.

Under sitt partidagstal den 26 maj 2018 på SFP:s partidag i Uleåborg meddelade Europaparlamentariker Nils Torvalds att han kommer att ställa upp för omval i det kommande Europaparlamentsvalet i maj

– Jag är jättestolt över vårt förslag till bättre familjepolitik. Vi vill att alla barn erbjuds en jämlik och god start i livet.

Bästa partidag, kära SFP:are

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz (SFP) och Pilvi Torsti (SDP) ställde en skriftlig fråga om de asylsökandes försvagade rättsskydd till justitieminister Häkkänen för en månad sedan.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, och de övriga ledamöterna i Svenska riksdagsgruppen vill veta vad regeringen tänker göra för att hjälpa alla dem som drabbats av narkolepsi s

I dagens läge finns det en stor risk för att kommuner vars ekonomi är dålig väljer att reparera en rivningsfärdig skolbyggnad i stället för att riva den.

Social- och hälsovårdsreformen pressas som bäst i rasande takt igenom utskotten i riksdagen. Förvaltningsutskottets utlåtande har nu skickats till social- och hälsovårdsutskottet.

Pages