Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt skrotar i en handvändning det fina arbete för svenskspråkig vård som ledningen gjort det senaste året. Att slopa det formella kravet på goda muntl

- Svenskspråkiga barnledare behövs och sysselsätts i södra Finland och utbildningen har därför lockat både ungdomar och vuxna.

SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.

Biaudet bedömer att regeringen styrs av en alltför smalspårig syn på EU med tonvikt på ekonomin.

Regeringen föreslår en komplettering av budgetpropositionen för 2018. I den ingår ett anslag på 2 miljoner euro för förbättringar av plankorsningar.

Helsingfors och hela södra Finland har fortfarande ett skriande behov av lärare och personal inom barnvård, daghem och eftisverksamhet.

Datakabeln C-lion är ett utmärkt exempel på hur man lyckats med att fånga upp vad utvecklingen och globaliseringen för med sig.

Svenska folkpartiet i Finlands presidentkandidat Nils Torvalds uppmanar Finlands regering att ta en aktivare roll i EU-samarbetet.

Pendlarna på kustbanan har det inte lätt. Sedan mars 2016 har tågen åkt förbi hållplatserna i Mankby och Bobäck i Kyrkslätt, efter att HRT:s styrelse i november 2015 beslöt att dra in bägge.

Pages