Dessa åtgärder skulle framöver få utföras endast i sjukhus med dygnetrunt samjour.

- Jag har själv ingen roll i Nordiska rådet och har inte varit informerad om detta. Som Ålands riksdagsledamot vill jag ändå betona att jag inte förstår beslutet och att jag tar avstånd från det.

Speciellt den föreslagna finansieringsmodellen, där alla kommuner mister en lika stor andel av sina skatteintäkter, behandlar kommunerna orättvist.

- De Grönas populistiska förslag om att försämra sjöfartens villkor hotar den finländska sjöfartens framtid.

- Småbryggerierna är en växande bransch som skapar arbetsplatser och är viktiga ur den regionala ekonomins synvinkel. Småbryggerierna bidrar också till en sundare alkoholkultur i Finland.

Inför omröstningen presenterade den liberala ALDE-gruppen via Nils Torvalds (ALDE/SFP) ett flertal ändringar.

Svenska riksdagsgruppen har enhälligt godkänt sitt remissvar till Ålandskommitténs betänkande om ny självstyrelselag.

Den mer gynnsamma kompromissen som godkändes arbetades fram av SFP:s europaparlamentariker och presidentkandidat Nils Torvalds.

Ordförande, bästa fullmäktige,

Sverige och Estland har redan gjort konkreta åtgärder för att vara pionjärland i utvecklingen av elbilsindustrin, och i Danmark har ön Bornholm använts som testområde för elbilar och vindkraft.

Pages