SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att vårdreformen nu borde beredas parlamentariskt, det vill säga gemensamt av alla riksdagspartier.

Den känsliga frågan om så kallade brukarrum för narkomaner som injicerar droger kom upp på SFP:s kretsstyrelsemöte i Helsingfors.

Mats Nylund från Svenska riksdagsgruppen anser att flera nödvändiga samhällsreformer som borde ha skötts under den här valperioden har lämnats ogjorda. Därför faller de i famnen på nästa regering.

− Det är med stor bedrövelse jag följt med de senaste svängarna i riksdagen kring oenigheten om social- och hälsovårdsutskottets tidtabell för vårdreformen.

Riksdagens jordbruksutskott anser att skyddsjakt på vitkindad gås och skarv ska kunna bedrivas inom ramen för naturvårdslagen.

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den person

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har utsetts att leda Europaparlamentets arbete med årsrapporten över hur arbetet med att färdigställa EU:s bankunion framskrider.

I juli träder lagen om transporttjänster i kraft.

Migrationsverket har idag publicerat en intern utredning om asylprocessen och behandlingen av asylärenden. Asylsökandes försvagade rättsskydd har under våren kritiserats i offentligheten av bl.a.

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson efterlyser en bättre politik för barn och familjer.

Pages