SFP:s seniorer i Nyland är oroade över det växande vargproblemet i landskapet. Överallt har skador noterats.

Under hösten har tiotals vargar rört sig ovanligt nära människor och produktionsdjur längs hela kusten. Vargens ökade närvaro skapar oro bland föräldrar, hundägare och bönder med betande djur.

På tisdagen röstade riksdagen om budgetförslaget för Kommunikationsministeriets huvudklass för nästa år.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över att Social- och hälsovårdsministeriet eventuellt ännu på slutrakan ändrar förordningen om specialsjukvården som skall träda ikraft vid årsskiftet.

- Det är fortfarande helt oklart vad det kommer att bli av vårdreformen. Flera experter har under remissrundan riktat hård kritik mot regeringens nya valfrihetsproposition.

– Finlands utrikes- och säkerhetspolitik kan inte bygga på fromma drömmar, säger Svenska folkpartiets kandidat, Europaparlamentariker Nils Torvalds.

I riksdagens behandling av nästa års budget fick Suomalaisuuden liitto (Finskhetsförbundet) 40 000 euro i tilläggsanslag.

Riksdagen ger mer pengar till det österbottniska exportandelslaget Viexpo.

Pages