Wallin: Vad är det som felar i ungdomsförbundens stöd?

11.05.2017

Nya kultur- och ungdomsministern Sampo Terho sade efter sin utnämning i fredags att det nu hör till hans uppgifter att korrigera de ojämlika stödmekanismerna för ungdomsförbundens stöd.

- Jag önskar att ministern kunde förklara vilka av ungdomsförbundens stödkriterier som idag är felaktiga, överflödiga, bristfälliga eller på annat sätt sådana att de skapar ojämlikhet, säger Wallin.

I ungdomslagen konstateras bland annat följande: ”Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet beaktas organisationens ekonomi samt hur rikstäckande organisationens verksamhet är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet beaktas därtill på vilket sätt organisationen främjar likvärdighet, jämställdhet och delaktighet i sin verksamhet [...]”.

- Vilka av ungdomsförbundens stödkriterier anser minister Terho skapa ojämlikhet? Vilka av dem stöder bäst den värdegrund som det blöj- och piskjippo som Sannfinländsk ungdom i årsskiftet presenterade på Facebook representerar, frågade Wallin på riksdagens frågetimme.

Skribent: