Vi är grundlagsfundamentalister

21.02.2017

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är orolig för regeringens attityd gentemot grundlagen i samband med lagberedningen.

Biaudet anser också det vara mycket oroväckande hur det allmänna attitydklimatet gentemot grundlagen har ändrat.

- Om man blir grundlagsfundamentalist av att anse grundläggande rättigheter tillhöra alla och att människovärdet är odelbart, så är vi inom SFP stolta grundlagsfundamentalister, sa Biaudet i riksdagen idag.

- Även om vi är ett liberalt parti, är vi konservativa när det gäller grundlagen. Själva namnet säger det redan, grundlagen är grunden till vårt samhälle och den innehåller samhällets grundvärderingar. Om lagberedningen i Finland inte utgår från grundlagen, vad utgår den då ifrån?

Svenska riksdagsgruppen föreslår att det i lagberedningen skulle återgås till kommittéarbete, där olika experter och referensgrupper skulle höras på bred front. Gruppen medger att kommittéarbete kan vara långsamt och stelt, men anser att grundligt arbete är en god och säker egenskap då det gäller lagberedning.

- Utgångsläget för god lagberedning är också att riksdagen och medborgarna kan lita på innehållet i regeringens förslag. Biaudet höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande då riksdagen idag debatterade statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen.

Skribent: