Valfrihetsmodellen måste göras om

28.03.2017

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen bereder lagstiftningen om patientens valfrihet från grunden på nytt. Hon anser att lagpaketet bör sändas på en ny remissrond, innan lagen kan ges till riksdagen.

– Åtskilliga experter har sågat regeringens valfrihetsmodell. Den är oklar, byråkratisk och den riskerar att öka kostnaderna. Därför bör den absolut beredas på nytt, säger Henriksson.

– Det räcker inte med en finslipning, utan förslaget behöver grundrepareras. Statsministerns uttalande om att förslaget skulle ges till riksdagen redan nästa vecka förvånar mig. Om det slutliga förslaget presenteras bara en vecka efter att utlåtanderundan har avslutats kan man bara föreställa sig hur mycket de åsikter som kommit fram i utlåtandena kommer att beaktas,.

Enligt Henriksson kan en bred valfrihet för patienten genomföras helt utan regeringens oklara, byråkratiska och dyra modell.

– Valfrihet är som utgångspunkt en bra sak, men den måste förverkligas förnuftigt. Det bästa sättet att befrämja valfrihet är att öka bruket av servicesedlar. Via servicesedlar kan patienten lätt välja till vilken läkare hon eller han vill gå. Varför komplicera saken?

Skribent: