Total nonchalans av språkhänsyn och förnuft

12.12.2016

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott satte tummen ned för fulljour både i Seinäjoki och i Vasa. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi föreslog att utskottet skulle omfatta den så kallade 12+1-modellen, men förslaget förkastades med rösterna 8 mot 7.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att beslutet blottar en fullständig nonchalans av landets tvåspråkighet.
– Regeringen kunde ha valt en annan väg, som skulle ha varit lätt att ta. 12+1-modellen hade varit ett rejält beslut för befolkningen såväl i Österbotten som i Södra Österbotten (Seinäjoki) och också med tanke på personalen i Seinäjoki. Detta är ett olyckligt beslut som har pressats fram med en forcerad tidtabell, utan att man brytt sig om att det finns graverande fel i beredningen, säger Henriksson.
– Vem tar nu ansvar för att patienten i praktiken får vård på sitt modersmål i Seinäjoki, frågar hon.
Det var regeringspartierna Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna som sade nej till fulljour också i Vasa.

Rehn-Kivi krävde i utskottsbehandlingen också att lagförslaget skulle sändas för ny bedömning till grundlagsutskottet, men regeringsfronten såg till att också det förslaget förkastades. Rehn-Kivi reserverade sig mot beslutet.
– Detta är inte bara ett bakslag för Österbotten och den svenskspråkiga befolkningen, utan det påverkar språkklimatet i hela landet och den förda politiken. Grundrättigheter tycks inte gälla alla, säger Rehn-Kivi.
Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ligger nu till grund för behandlingen av jourreformen i plenum. Lagförslagets första behandling börjar i plenum redan i dag.

Skribent: