Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

14.10.2015

De resurser som nu går till flyktingkrisen bör främst allokeras till humanitär hjälp till flyktinglägren och för att hjälpa dem som fallit offer för människohandlare och fräcka smugglare.

Europaparlamentets budgetutskott godkände i måndags ett budgetpaket för migration på sammanlagt 401,3 miljoner euro. Paketet, som bland annat innehåller tilläggsresurser för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, förväntas godkännas på Europaparlamentets minisession i Bryssel idag, onsdag.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) stöder paketet men efterlyser att balansera resurserna så att tilläggsresurserna används för att hjälpa flyktingar här och utanför EU hellre än stora investeringar i gränsövervakningskapacitet och returnering av asylsökare.

- EU har i den här katastrofala situationen ingripit med de första nödvändiga åtgärderna. Situationen är långt ifrån över ännu, och risken finns att en del av våra åtgärder nu riktas lite snett. Flytkingkrisen i Europa kan skötas rationellt med ett välfungerande samarbete mellan EU och de enskilda medlemsländerna som ansvarar för situationen, säger Torvalds.

- De resurser som nu går till flyktingkrisen bör främst allokeras till humanitär hjälp till flyktinglägren och för att hjälpa dem som fallit offer för människohandlare och fräcka smugglare. Det är viktigt att se till att gränsövervakningsåtgärderna och de militära åtgärderna inte slukar oproportionerligt mycket av resurserna, säger riksdagsledamot och tidigare diskrimineringsombudsman Eva Biaudet (SFP).

Europaparlamentet röstar om paketet ikväll kl. 20 finsk tid.

Skribent: