Torvalds deltar i arbetet för att utreda Volkswagen-fusket

21.01.2016

Europaparlamentet har idag valt medlemmarna av den undersökningskommitté som har till uppgift att undersöka brister i genomförandet och översynen av EU:s regler för bilutsläpp.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) blir suppleant i kommittén.

- Det känns bra att få detta förtroende. Många parlamentsledamöter hade anmält sitt intresse för undersökningskommittén, eftersom den behandlar något gripbart och förståeligt för folk i medlemsländerna, säger Nils Torvalds.

- Både EU:s medlemsländer och EU- kommissionen bär ett jättelikt ansvar i den här frågan. Vi har nu som uppgift att framförallt få svar på hur översynen av utsläppstesterna genomförts hittills, och hur utbrett användningen av manipulationsanordningar kan ha varit innan Volkswagen- skandalen blev känd, berättar Torvalds.

Undersökningskommittén ska lägga fram en mellanrapport inom 6 månader och en slutrapport senast 12 månader efter att den har inlett sitt arbete.

Skribent: