Torvalds: Brexitbeskedet är bara startskottet

29.03.2017

Premiärminister Theresa May lämnade idag in beskedet att förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU kan börja.

Beskedet, som anlände vid lunchtid i dag, är startskottet inför de två år långa förhandlingar som väntar. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) påpekar vikten av förhandlingar i god tro.

- Utgångsläget är att Europaparlamentet slår vakt om alla EU-medborgares intressen. Detta gäller såväl de brittiska medborgarnas rättigheter i EU som de övriga EU-medborgarnas rättigheter i Storbritannien. Britterna verkar ha fått för sig att det brittiska EU-medborgarskapet upphör efter dagens besked, vilket det ju inte gör, säger Torvalds.

Brexit påverkar 3,4 miljoner EU-medborgare som lever och verkar i Storbritannien samt 1,3 miljoner britter som lever och verkar i EU.

- Därtill bör de ekonomiska effekterna av Brexit noga beaktas. Vi kan inte decimera de EU-program och -projekt britterna redan är med i om två år, utan vi måste hitta en hållbar plan för den fortsätta finansieringen efter Brexit.
- Slutligen måste vi hitta en lösning på gränspolitiken vad gäller exempelvis Irland. Kan EU:s yttre gräns gå vid ett land som inte har en gemensam gräns med resten av EU?

Skribent: