Tillgång till kvalitativ dagvård viktigt för barnens framtid

02.09.2017

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson besökte igår Grev daghem i Larsmo, Maria daghem i Jakobstad och Kvarnbo daghem i Kronoby.

Under besöken bekantade Henriksson sig med daghemmens verksamhet och läste sagor för barnen.

- Det har varit en verkligt givande dag. Mycket roligt att få lyssna på barnen och träffa daghemspersonal. Jag är övertygad om att den linje SFP fört fram gällande utvecklande av småbarnspedagogiken så att alla barn som fyllt 3 år skulle få 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik är den rätta.

SFP var redan för ett år sedan först ute med sin familjeledighetsmodell. Regeringen meddelade igår i samband med sitt budgetförslag att ministrarna Saarikko, Grahn-Laasonen och Mattila kommer att utarbeta en familjeledighetsreform under denna valperiod. Dock meddelade blåa alternativets minister Terho att så lite som möjligt ska ändra med reformen.

- Det är uppenbart att de tidigare Sannfinländarna alltjämt styr regeringens jämställdhetspolitik. Nu behövs ordentliga satsningar på familjepolitiken, inte kosmetiska justeringar för att få tyst på kritiken.

Skribent: