Tidtabellen är ohållbar

17.03.2017

Nu står det ganska klart att lagarna som berör valfriheten inom social- och hälsovårdsreformen inte kommer att hinna behandlas i riksdagen i samband med paketet om landskapsreformen.

Understatssekreterare Tuomas Pöysti har meddelat att tidtabellerna för att införa valfrihetsmodellen måste göras om. Hittills har regeringen vägrat lyssna på landets ledande experter.

- Riksdagen har bit för bit tvingats ta ställning till denna mammutreform, utan att ha möjlighet att greppa helheten. Tidtabellen är ohållbar och omöjlig. Nu måste hela reformarbetet ta paus innan vi binder oss vid något som inte senare går att reparera, säger Rehn-Kivi.

Landskapen ska enligt lagförslaget inleda sin verksamhet redan om knappa fyra månader och de öppna frågorna blir allt fler. Landskapsreformen blev ett framtvingat politiskt kompromissbeslut mellan regeringspartierna och den ursprungliga tanken om jämställd service och bättre integration har helt glömts bort.

- Det här är en så stor kursändring i vårt samhälle, att vi måste kunna vara säkra på att reformen inte medför risker för medborgarnas hälsa eller möjlighet att få den vård de behöver. Landskapen är mycket olika både i fråga om storlek som i förutsättningarna att klara av de krav som sätts på dem. Det är oansvarigt att införa en och samma modell och ett hårt kritiserat system på en gång i hela landet.

Skribent: