Tidigarelägg språkundervisningen för skolelever

07.10.2014

Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Att påbörja inlärningen av det andra inhemska språket i ett tidigare skede ökar integrationen mellan svensk- och finskspråkiga. På en tvåspråkig ort har barnen nytta av att kunna det andra inhemska språket eftersom det bland annat underlättar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter.
Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.
Barn som tidigt bekantar sig med det andra inhemska språket, har det lättare i framtiden att lära sig flera. Det är viktigt med rätt pedagogik i undervisningen. För de yngsta barnen är lek ett bra sätt att lära sig nya saker. Språkkunskap öppnar dörrar och ger fler möjligheter senare i livet.
Raseborgs stad kommer att införa undervisning i svenska och finska redan för förstaklassister. Beslutet träder i kraft år 2017. I Ingå har barnen fått lära sig svenska och finska från första klass redan sedan slutet av 1990-talet. Erfarenheterna av undervisningen är positiva.

Skribent: