"Thors stöder aktion för vårfågeljakten"

01.01.1970

Fritt för publicering 15.11.2000

I Europaparlamentet finns en stark kritik mot EU:s s.k. fågeldirektiv. Genom en politisk deklaration försöker parlamentarikerna påvisa för kommissionen och de andra institutionerna att direktivet i dess nuvarande form inte kan tillämpas på hela EU.

Hur är det möjligt att ha samma jakttider i hela EU; från Spaniens sydligaste delar till nordfinland? Parlamentarikerna efterlyser också respekt för traditionella jaktmetoder i (läs) vårfågeljakten.

"Överhuvudtaget bör mera uppmärksamhet ägnas de direktiv som ligger som bas för Natura-direktivet", säger Astrid Thors. "Idag hävdar man att vetenskapliga kriterier kräver att vissa områden tas in i Natura-nätverket utan att den vetenskapliga hållbarheten utvärderas." Insynen och öppenheten bör till denna del förbättras.

Skribent: