Thors om att afrikansk barnsoldatkämpe föreslås för europeiskt människorättspris

01.01.1970

Fritt för publicering 29.9.00 kl 13.

Sen drygt 10 år tillbaka delar Europaparlamentet årligen ut ett Sakharovpris till någon person som utfört betydande gärningar inom området för mänskliga rättigheter.
Tidigare mottagare har varit bl a Kosovaren Rugova och kinesiska dissidenten Wei Jin Sheng.

Detta år föreslår den liberala gruppen, Eldr, i vilken sfp ingår, Angelina Acheng Atyam till mottagare av Sakharov priset

Sexbarnsmamman Angelina Acheng Atyam är en av grundande medlemmarna och vice ordförande i Concerned Parents Association (CPA). Hennes fjärde barn var ett av 139 flickor som kidnappades i oktober 1996 från sin skola i norra Uganda. Angelina Acheng Atyam beslöt grunda organisationen CPA, som har fungerat som röst för tusentals familjer vilkas barn har kidnappats av Lord's Resistant Army (LRA) för att bli barnsoldater. 80 % av LRA rekryterna
är barn. Dessa barn tvingas mörda både vuxna och andra barn, de våldtas och
misshandlas.

Inför FN:s människorättskommitte vittnade Unicefs bitr dir Stephen Lewis att de kidnappningar som LRA utför i Uganda saknar motstycke i grymhet i hela världen.

Angelina Atyam och CPA har arbetat för att befria ca 10.000 kidnappade barn och för att fästa internationell uppmärksamhet vid barnsoldater. Experter på mänskliga rättigheter uppskattar att mer än 300.000 barn, under 18 års ålder, deltar i väpnade konflikter i mer än 30
länder.

Både som ledamot av Europaparlamentet och som ordförande för Finlands Unicef är Astrid Thors ytterst glad att förslaget att utse Angelina Acheng Atyam vann understöd i den liberala gruppen och att det har stora chanser att vinna en majoritet i parlamentet.

Det är viktigt att Europa och Europaparlamentet på detta sätt stöder arbetet mot barnsoldater. Tidigare i år godkändes ett frivilligt tilläggsprotokoll mot barnsoldater till FN konventionen om barnens rättigheter. Detta tilläggsprotokoll bör nu undertecknas och ratificeras av alla EU-länder.

Skribent: