Slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft

11.06.2017

Svenska folkpartiets vice ordförande Anders Adlercreutz uppmanade i sitt tal på SFP:s partidag regeringen att slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft.

- Sverige avskaffade behovsprövningen för ett decennium sedan. Idag slår Sverige Finland med 125 mot 19, då man jämför antalet huvudkontor som internationella företag har grundat i bägge huvudstäderna, säger Adlercreutz.

Adlercreutz anser att behovsprövningen inte baserar sig på vad som skulle vara bra för Finlands konkurrenskraft, utan på snävt intressegruppstänkande.

- Så här har vi inte råd att tänka. Vi vinner på att vara flexibla, vi vinner på att ta emot utländskt kunnande. Därför har SFP föreslagit att behovsprövningen slopas. Vi hoppas att regeringen lyssnar. 

Skribent: