SFP mäter regeringens förtroende

19.12.2016

Svenska riksdagsgruppen föreslår misstroende för regeringen i andra behandlingen av jourreformen som inleds sent på måndag eftermiddag.

– Jourreformen borde inte ha behandlats separat från hela den stora social- och hälsovårdsreformen. Vår bedömning är att jourreformen i sin nuvarande form inte tryggar de språkliga grundrättigheterna i praktiken. Beredningen har dessutom varit bristfällig och delvis vilseledande. Sista droppen var att regeringsfronten sade nej till att grundlagsutskottet i slutskedet skulle granska reformförslagets grundlagsenlighet, motiverar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson misstroendeklämmen.

Eftersom riksdagen förväntas godkänna regeringens jourreform, föreslår Svenska riksdagsgruppen att ett uttalande fogas till beslutet. I uttalandet yrkar man på att regeringen utan dröjsmål, dock senast den 1 juni 2017, utarbetar en handlingsplan för hur den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter i praktiken tryggas i jourreformen, särskilt vid Seinäjoki centralsjukhus. Man förutsätter att de språkliga rättigheterna tryggas genom hela vårdkedjan.
– Regeringspartierna har nu en chans att ställa sig bakom detta uttalande och visa att de menar allvar med att vården på två språk ska tryggas i Seinäjoki som får fulljouransvaret, säger gruppordförande Stefan Wallin.
Riksdagen röstar om klämmarna på tisdag.

Skribent: