SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

11.10.2016

SFP i Helsingfors fastslog på sitt möte igår att kretsen ämnar utse en egen kandidat till posten som Helsingfors borgmästare.

Kretsorförande Cecilia Ehrnrooth påpekar vikten av aktivt deltagande i utvecklandet av Helsingfors politik och förvaltning.

- Vi jobbar hårt med kandidatnomineringen inför kommunalvalet, och den positiva anda som nu syns hos alla våra aktiva visar att vi har alla möjligheter att knipa det sjätte mandatet. Att nominera en borgmästarkandidat är därför ett självklart steg för oss.

Borgmästarkandidaten utses och nomineras av kretsstyrelsen under senhösten. Borgmästaren väljs efter kommunalvalet i april 2017. Kandidatnomineringen för kommunalvalet pågår till slutet av februari.

Tilläggsinformation:
Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth
050 331 0244

Kontaktchef Anna Strömberg
050 555 4607 

Skribent: 
Location: