Rehn-Kivi: Stig ner från er piedestal

10.06.2017

Vi behöver en vårdreform och valfrihet är i och för sig bra och demokratiskt, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

–Men lagberedningen har visat sig vara alltför bristfällig, konsekvensbedömningarna skiner med sin frånvaro och tidtabellen både för lagbehandlingen och reformens genomförande är helt orealistisk. ICT-systemen, som är en förutsättning för att valfriheten ska fungera, existerar inte.

Regeringens ursprungliga mål för reformen, att modernisera servicen, att utjämna skillnaderna i hälsa och välfärd och att få ner landets hållbarhetsunderskott med 3 miljarder, har under resans gång tappats bort.

– Jag vädjar till riksdagen och framför allt regeringspartierna. Ta ert ansvar, stig ner från er piedestal, svälj stoltheten och red ut den här soppan, med rätta ingredienser och med rätt tillagningstid. Det kommer ingen att förebrå er. Tvärtom, säger Rehn-Kivi.

Skribent: