Rehn-Kivi: Jourreformen glömmer bort människan

04.11.2016

Riksdagen kommer på tisdag att debattera regeringens förslag till jourreformen. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi oroar sig för att regeringens förslag leder till längre avstånd och ojämlik vård.

- Avstånden kommer att öka och äventyra medborgarnas rätt till en trygg vård i akuta fall. Det är helt förkastligt att statsministerpartiet glömmer bort patienterna i sin strävan att trygga sin egen makt ute i regionerna, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi anser att regeringen istället för att koncentrera sig på bättre hälsovård och enhetliga servicekedjor har lagt hela sin uppmärksamhet på att bygga upp en byråkratisk och konstgjord landskapsstruktur där den dyra specialsjukvården fått spela huvudrollen. Framtiden för olika kretssjukhus, till exempel i Nyland, är oviss.

- Regeringens centraliseringsiver äventyrar en god vård på det egna modersmålet. Centraliseringen till allt större enheter är en utförsbacke som i framtiden leder till att det inte finns kvar några mindre sjukhus ute i regionerna, säger Rehn-Kivi.

Skribent: