Regeringen gömmer sig bakom justitieministern

07.02.2017

Regeringen föreslår nu en tingsrättsreform som avskaffar både rättsservice och tvåspråkiga tingsrätter på tolv orter. Dessutom försämrar man möjligheterna för blivande domare att auskultera på svenska.

- Regeringen gömmer sig bakom justitieministern och teoretiska skrivningar om språkliga rättigheter. Det är bra att dessa rättigheter vidkänns, men tyvärr blir löftena endast tomma ord om strukturerna som betryggat rättegångar på svenska avskaffas, och inga strukturer eller resurser skapas för att trygga rättigheterna i praktiken, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Biaudet, som är viceordförande i lagutskottet, menar att det nu är upp till lagutskottet att göra det arbete som regeringen borde ha gjort.

Skribent: