Prioritera utbildningen och sysselsättningsåtgärder

09.11.2016

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist påpekar i sitt inlägg i debatten om oppositionspartiernas skuggbudgeter i riksdagen idag att ökad sysselsättning, utbildning, forskning och innovationer behövs för att få ekonomins hjul i rullning.

- En av de viktigaste åtgärderna är att skapa nya arbetsplatser till små- och medelstora företag med hjälp av lokala avtal. Genom att tillåta lokala avtal i större utsträckning gör vi det lättare för mindre företag att anställa. En annan viktig åtgärd för att främja sysselsättningen är att höja hushållsavdraget, säger Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen föreslår satsningar på sammanlagt ca 200 miljoner mer på utbildning och forskning än vad regeringen gör.

- Bildning, utbildning och forskning är nyckeln till Finlands framgång även i framtiden, därför godkänner jag inte de massiva nedskärningarna i universitetens och högskolornas anslag som regeringen föreslår. Därtill är det ytterst viktigt att yrkesutbildningens regionala tillgänglighet tryggas. Regeringens planerade nedskärningar på 190 miljoner euro innebär försämrad kvalitet i undervisningen och ojämlika förhållanden mellan olika regioner och deras invånare.

- Samtidigt ska studeranden också i framtiden ha samma möjligheter till högskolestudier, oberoende socioekonomisk bakgrund. Därför är regeringens hårda studiestödsnedskärningar oförsvarbara.

Skribent: