Plattformen byts från regering till opposition

07.05.2015

Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander och partiledare Carl Haglund säger att det var ovisst in i det sista om SFP skulle finnas med i Juha Sipiläs regeringsbas eller inte.

Sonderarens slutsats var att det räcker med den majoritet som tre stora partier får ihop.

– Vi gjorde vårt bästa val sedan 1991, våra politiska riktlinjer fick gott betyg av sonderaren, men de förändrade förhållandena med flera jämnstora partier gjorde att vi inte kom med den här gången, säger Nylander.

– Sipilä hade möjlighet att ta två valvinnare – Gröna och SFP – med i regeringsbasen, men nu valde han två partier som de facto gick bakåt i valet. Det här är ett ideologiskt val. Den här regeringsbasen är mindre liberal och mindre internationell, säger Haglund. SFP och svenska riksdagsgruppen börjar nu lägga upp strategin för oppositionspolitiken.

– Vi kommer att jobba lika hårt som förr för landets tvåspråkighet, minoriteters rättigheter och ett internationellt, öppet och ansvarstagande Finland. Denna gång byts plattformen, men vi kommer inte att svika våra väljare.

Skribent: