Olyckligt för finländska hamnar i omröstning i Europaparlamentet

01.01.1970

Strasbourg, 3.10.2000 fritt för publicering kl 14

Europaparlamentets majoritet röstade idag på ett sätt som är mycket olyckligt för den finländska hamnpolitiken och våra strävanden att ha ett omfattande hamnnät året öppet om.

Parlamentets majoritet, som starkt dominerades av personer från södra Östersjöns hamnstäder, gick in för att i det sk transeuropeiska nätverket för kust- och inlandshamnar ta med bara hamnar där den årliga fraktvolymen är minst 1,5 miljoner ton eller 200.000 internationella passagerare. Den liberala gruppen röstade mot detta förslag i sin helhet.

Efter detta blir det förlikning mellan ministerrådet och Parlamentet - till denna del är slutresultatet öppet ännu.

Parlamentets beslut kan innebära att Vasa, Jakobstad, Lovisa, Nystads hamnar inte kommer med i nätverket. Kaskö hamn kunde i framtiden ganska snart nå upp till den fraktmängd som rådet förutsatt, 1 milj ton. Om parlamentets majoritet får sin vilja igenom kan stödmöjligheterna för
dessa hamnar minska. Beslutet inverkar också negativt på hamnarnas framtoning.

Tyvärr måste man konstatera att till det olyckliga omröstningsresultatet bidrog den ytterst dåliga informationen från finländska myndigheter och lobbyingorganisationer. Det har varit nästan omöjligt att få uppgifter om hur förhandlingarna avlöpt och vad som står på spel.

Skribent: