Nylund: Inga pengar för svenskan då det behövs som mest

14.12.2016

Riksdagsledamot Mats Nylund är besviken över att Folktinget inte får tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

- Regeringens tydliga agenda är att trycka ner svenskan i Finland. Inte nog med att Vasa blev utan fulljour, regeringspartierna har dessutom i finansutskottet även lämnat Folktinget utan tilläggsfinansiering i en tid då de svenska rättigheterna behöver bevakning mer än någonsin. Däremot finansierar man nog språkhetsarna i Suomalaisuuden liitto med 100 000 euro och satsar hela 250 000 euro för att informera potentiella asylsökande om att det inte lönar sig att flytta till Finland, säger Nylund.

Svenska riksdagsgruppen ser ändå positiva saker i budgeten: tilläggsfinansieringen för att minska gruppstorleken i för- och grundskolor samt tilläggsfinansieringen för klubbverksamheten i skolor är välkomna. Även vården för missbrukare och missbrukarmammor fick extra pengar, vilket Nylund är nöjd över.

– Satsningarna på jordbruksrådgivningen, Viexpo och reduceringsfisket träffar också rätt. Trots det lyser finansieringen för kvinnoorganisationer med sin frånvaro. Budgeten har vissa goda satsningar, men i sin helhet är den väldigt bristfällig.

Skribent: